กายนิพพินทชาดก.. ความเบื่อหน่ายร่างกาย

 
pirmsombat
วันที่  23 พ.ค. 2555
หมายเลข  21161
อ่าน  872

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

[เล่มที่ 58] พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย ชาดก เล่ม ๓ ภาค ๔- หน้าที่ 333

. กายนิพพินทชาดก

ว่าด้วยความเบื่อหน่ายร่างกาย

[๔๗๘] เมื่อเราถูกโรคอย่างหนึ่งถูกต้อง

ได้เสวยทุกขเวทนาอย่างสาหัส อันทุกขเวทนา

เบียดเบียนอยู่ ร่างกายนี้ก็ซูบผอมลง

อย่างรวดเร็ว ดุจดอกไม้ที่ทิ้ง ตากแดดไว้ที่ทราย

[๔๗๙] ก็รูปร่างอันไม่น่าพอใจ ถึงการนับว่า

นี้พอใจ ที่ไม่สะอาด สมมติว่าเป็นของสะอาด

เต็มด้วยซากศพต่างๆ ปรากฏแก่คนพาล

ผู้ไม่พิจารณา เห็นว่าเป็นของน่าพอใจ.

[๔๘๐] น่าติเตียนกายอันเปื่อยเน่า กระสับ

กระส่าย น่าเกลียด ไม่สะอาด มีความป่วยไข้

เป็นธรรมดา เป็นที่ที่หมู่สัตว์ผู้ประมาท

หมกมุ่นอยู่ ย่อมยังหนทางเพื่อความ

เข้าถึงสุคติให้เสื่อมไป.

จบ กายนิพพินทชาดกที่ ๓


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
kinder
วันที่ 24 พ.ค. 2555

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
nong
วันที่ 24 พ.ค. 2555

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
JANYAPINPARD
วันที่ 24 พ.ค. 2555

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
daris
วันที่ 24 พ.ค. 2555

กราบขอบพระคุณและขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
ผู้ร่วมเดินทาง
วันที่ 24 พ.ค. 2555

ขอบพระคุณและขออนุโมทนาคุณหมอและทุกท่านครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
pirmsombat
วันที่ 24 พ.ค. 2555

ขอบพระคุณและอนุโมทนาคุณผู้ร่วมเดินทางคุณเซจาน้อยและทุกท่านครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
เซจาน้อย
วันที่ 25 พ.ค. 2555

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาในกุศลจิตของคุณหมอและทุกๆ ท่านครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ