การให้ด้วยความยำเกรง [ปฐมสัปปุริสสูตร]

 
wittawat
วันที่  1 พ.ค. 2555
หมายเลข  21053
อ่าน  912

การให้ด้วยความยำเกรง

คำว่า ยำเกรง ก็ไม่ใช่อาการที่ยำเกรง เช่น เกรงใจผู้ใหญ่ กลัว หรือว่าต้องกราบไหว้อะไร แต่หมายถึง การให้โดยความเคารพผู้รับ เพราะฉะนั้นทานนั้นต้องเป็นทานที่สมควรจะให้ ไม่ใช่สิ่งที่ไม่สมควร หรือสกปรก เน่าเสียใช้ไม่ได้ จะเห็นได้เมื่อเราให้สิ่งนี้กับใคร ถ้าเป็นสิ่งที่เน่าเสีย เป็นการยำเกรงผู้รับหรือไม่ เพราะให้เขาได้ถึงอย่างนั้น

อ่านข้อความเตือนสติ ทั้งหมดจากปฐมสัปปุริส สูตร..ข้อความเตือนสติเรื่องปฐมสัปปุริสสูตร


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
เซจาน้อย
วันที่ 3 พ.ค. 2555

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

ขออนุโมทนาในกุศลจิตวิริยะของคุณวิทวัตกับทีมงานและทุกๆ ท่านครับ...

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ