สนทนาธรรม ณ โรงแรมริเวอร์แคว วิลเลจ...สภาพธรรมก็ปรากฏตามความเป็นจริง (ตอนที่ ๕)

 
เมตตา
วันที่  14 เม.ย. 2555
หมายเลข  20963
อ่าน  1,314

เดี๋ยวนี้เห็นไหม กำลังเข้าใจเห็น ที่กำลังเห็นหรือไม่ ตรงเห็นที่เห็น เข้าใจไหม ถ้าไม่เข้าใจจะประจักษ์ลักษณะของเห็นไม่ได้เลย ความรู้ค่อยๆ เพิ่มขึ้น

รู้ตรงแข็งไหม สิ่งใดปรากฏ มีความเข้าใจในความเป็นจริงอย่างนี้ ไม่ใช่ไปหาวิธีอื่นเพื่อรู้ ไม่ใช่ตัวตนที่ไปรู้ แต่เกิดรู้ความจริงของเห็นขณะที่กำลังเห็น

เพราะว่าเคยฟังมาก่อนแล้ว การฟังการศึกษาปริยัติเกื้อกูลต่อการปฏิบัติ การปฏิบัติซึ่งเป็นภาษาไทยนั้น คนก็เข้าใจผิดคิดว่าต้องไปปฏิบัติตามสถานที่ต่างๆ ความจริง ปฏิบัติธรรม ตามรากศัพท์เดิม มาจากภาษาบาลีว่า ปฏิปัตติ หมายถึงการถึงเฉพาะ การจรดสภาพธรรมตามความเป็นจริงคือการปฏิบัติธรรม ไม่ใช่เราไปปฏิบัติ ส่วนปริยัติ เป็นพระพุทธพจน์ เป็นสิ่งที่มีลักษณะสภาพธรรมจริงๆ เมื่อมีความเข้าใจโดยไม่ใช่เพียงจำคำ หรือเรื่องราวต่างๆ ได้ ความเข้าใจนั้นจึงเป็นเหตุให้น้อมไปสู่การปฏิบัติได้ ฉะนั้น เคยฟัง เคยเข้าใจลักษณะของสิ่งที่กำลังปรากฏ รู้ทีละอย่างจริงๆ โดยอาศัยการเข้าใจปริยัติ ปัญญาก็เกิด สภาพธรรมนั้นก็ปรากฏตามความเป็นจริง เหตุที่สภาพธรรมไม่ปรากฏตามความเป็นจริง เพราะว่า ยังขาดความเข้าใจในลักษณะของสภาพธรรมที่กำลังปรากฏ และเมื่อได้เข้าใจเพิ่มขึ้นๆ จนชิน สติก็เกิดระลึกได้ว่าแท้จริงแล้ว ลักษณะของสภาพธรรมก็เป็นเพียงแต่ละลักษณะแต่ละลักษณะที่ปรากฏแต่ละทาง

...กราบเท้าบูชาคุณท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ที่เคารพยิ่งค่ะ...


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
wannee.s
วันที่ 14 เม.ย. 2555

ธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ ผู้ประพฤติปฏิบัติตาม รู้ได้เฉพาะตน ค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
เซจาน้อย
วันที่ 14 เม.ย. 2555

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

การอบรมเจริญปัญญานั้น ไม่ใช่มีเคล็ดที่จะทำ

"แต่เริ่มด้วยการฟังพระธรรมและศึกษาสิ่งที่สติจะระลึกรู้จนเข้าใจยิ่งขึ้น

พอที่จะเป็นปัจจัยให้สติเกิดระลึกรู้ตรงลักษณะของสภาพนามธรรม

หรือรูปธรรมตามปรกติตามความเป็นจริง"

ขอบคุณ และขออนุโมทนาในกุศลจิตของพี่เมตตาและทุกๆ ท่านครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
chaweewanksyt
วันที่ 15 เม.ย. 2555

สาธุ

ธรรมของพระองค์ ไพเราะงดงาม บอกทางให้กับบุคคลผู้หลงทางฉะนี้

สาธุ

สาธุ

สาธุ

เป็นหัวข้อที่ควรศึกษาอย่างละเอียด

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
เมตตา
วันที่ 15 เม.ย. 2555

ขอร่วมสนทนาด้วยค่ะ

หัวข้อนี้เป็นหัวข้อที่ควรศึกษาอย่างละเอียดจริงๆ ค่ะ คนส่วนใหญ่จะขาดความละเอียดในการศึกษาธรรมของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ธรรมที่พระองค์ตรัสรู้นั้นละเอียด ลึกซึ้ง รู้ตามได้ยากจรืงๆ ไม่อาจจะรู้ได้ด้วยการคิดเอง มีเพียงพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้น ที่ทรงตรัสรู้ความจริงของสิ่งที่มีจริงที่กำลังปรากฏในชีวิตประจำวัน ทุกอย่างที่มีจริงเป็นธรรม จึงควรศึกษาธรรมให้เข้าใจธรรม สะสมความเข้าใจถูก เห็นถูก ในธรรมที่พระองค์ทรงแสดง เริ่มเข้าใจสิ่งที่มีจริงที่กำลังปรากฏในชีวิตประจำวัน ก็ไม่พ้นเห็น ได้ยิน คิด โกรธ ชัง ติดข้อง ... ค่อยๆ เข้าใจทีละน้อย เห็นกำลังเห็นมีจริงๆ ไม่ต้องเรียกว่าจิต ก็ได้ แต่กำลังเข้าใจความจริงของสิ่งที่กำลังปรากฏค่ะ

...ขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆ ท่านค่ะ...

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
kinder
วันที่ 15 เม.ย. 2555

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
hiriotappa
วันที่ 17 เม.ย. 2555

เห็น กำลังเห็นมีจริงๆ ไม่ต้องเรียกว่าจิต ก็ได้ แต่กำลังเข้าใจความจริงของสิ่งที่กำลังปรากฏค่ะ ...

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
JANYAPINPARD
วันที่ 18 เม.ย. 2555

ขออนุโมทนาค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ