งดรายการสนทนาธรรม วันที่ ๑๔ - ๑๕ เมษายน ๒๕๕๕
 
มศพ.
วันที่  8 เม.ย. 2555
หมายเลข  20927
อ่าน  521

นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทธสฺส

พุทฺธํ สรณํ คจฺฉามิ

ธมฺมํ สรณํ คจฺฉามิ

สงฺฆํ สรณํ คจฺฉามิ

•••..... ขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัย .....•••

มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา (มศพ.)

ขอ งดรายการสนทนาธรรม

ในวันเสาร์ที่ ๑๔ และ วันอาทิตย์ ที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๕๕

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ขอความเจริญมั่นคงในกุศลธรรมจงมีแด่ทุกท่าน


เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ