โลภะ ไม่รู้จักพอ [ขุททกนิกาย กามชาดก]
 
khampan.a
khampan.a
วันที่  24 ก.พ. 2555
หมายเลข  20625
อ่าน  1,266

พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย ชาดก เล่ม ๓ ภาค ๖  หน้า ๑๔๔

     พระโพธิสัตว์กล่าวว่า “เมื่อบุคคลปรารถนากาม ถ้าสิ่งที่ปรารถนาของบุคคลนั้น ย่อมสำเร็จได้ สัตว์ปรารถนาสิ่งใด ได้สิ่งนั้นแล้ว ย่อมมีใจอิ่มเอิบแท้.  เมื่อบุคคลปรารถนากาม ถ้าสิ่งที่ปรารถนาของบุคคลนั้นย่อมสำเร็จได้ ครั้นสิ่งที่ปรารถนานั้น สำเร็จ บุคคลยังปรารถนาต่อไปอีก ก็ย่อมได้ประสบกามตัณหา เหมือนบุคคลที่ถูกลมแดดแผดเผาในฤดูร้อน  ย่อมเกิดความกระหายใคร่จะดื่มน้ำ ฉะนั้น. ตัณหาก็ดี ความกระหายก็ดี ของคนพาลมีปัญญาน้อย  ไม่รู้อะไร ย่อมเจริญยิ่งขึ้นทุกที (คือมีมากขึ้น) เหมือนเขาโคย่อมเจริญขึ้นตามตัว ฉะนั้น (คือ เหมือนเขาโค เติบโตพร้อมกับร่างของลูกโคตัวกำลังเติบโต).  แม้จะให้ทรัพย์สมบัติ ข้าวสาลี ข้าวเหนียว โค ม้า ข้าทาสหญิงชายหมดทั้งแผ่นดิน ก็ยังไม่พอแก่คน ๆ เดียว  รู้อย่างนี้แล้วพึงประพฤติธรรมสม่ำเสมอ”

(พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย ชาดก กามชาดก)


Tag  กามชาดก ต้องการ โลภะ ไม่พอ

  ความคิดเห็นที่ 1  
 
เซจาน้อย
วันที่ 25 ก.พ. 2555

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

"ภูเขาทองคำทั้งลูกก็ไม่พอแก่โลภะของคนๆเดียว"

ขอบคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
jaturong
วันที่ 27 ก.พ. 2555

ขอบคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
ใหญ่ราชบุรี
ใหญ่ราชบุรี
วันที่ 20 ม.ค. 2557

สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ

ขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
เมตตา
เมตตา
วันที่ 31 ธ.ค. 2558

ขอบพระคุณและขออนุโมทนาค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ