ภิกษุพึงเป็นผู้มีกิจน้อย

 
บ้านธัมมะ
วันที่  11 ม.ค. 2548
หมายเลข  19162
อ่าน  1,201

พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสคาถาประพันธ์ ดังนี้ว่า

ภิกษุผู้มีการงานเป็นที่มายินดี

ยินดีในการคุย ชอบหลับและฟุ้งซ่าน

ผู้เช่นนั้น

ไม่ควรเพื่อบรรลุสัมโพธิญาณอันสูงสุด เพราะเหตุนั้นแล

ภิกษุพึงเป็นผู้มีกิจน้อย

เว้นจากความหลับ ไม่ฟุ้งซ่าน

ภิกษุผู้เช่นนั้น ควรเพื่อบรรลุสัมโพธิญาณอันสูงสุด


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
เซจาน้อย
วันที่ 8 พ.ย. 2554

ขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัย

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
chatchai.k
วันที่ 27 ก.ค. 2563

ขออนุโมทนาครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ