การดาวน์โหลดไฟล์จากเทปและซีดีธัมมะ ..
 
บ้านธัมมะ
วันที่  22 ส.ค. 2549
หมายเลข  1897
อ่าน  4,965

    ปัจจุบันเว็บไซต์บ้านธัมมะมีผู้เข้าชมเพิ่มขึ้นกว่าเดิมมาก บ้านธัมมะขออนุโมทนาและมีความยินดียิ่ง  ที่เว็บไซต์นี้ได้มีส่วนช่วยอำนวยประโยชน์ให้ท่านในการศึกษาพระธรรม ในทุกๆ วันจะมีผู้ชมเปิดฟังเสียงบรรยายธรรม และดาวน์โหลดไฟล์ไปเป็นจำนวนมาก   มีการใช้งานหน่วยความจำของ server สูงอยู่ตลอดเวลา  การที่เครื่อง serverทำงานหนักขึ้นนี้ ส่งผลให้ความเร็วและความเสถียรของเว็บไซต์ในภาพรวมลดลงการดาวน์โหลดจะช้าลง  ประกอบกับบ้านธัมมะมีโครงการที่จะเพิ่มเติมข้อมูลต่างๆ  เข้าไปอีกจำนวนมาก   และเพื่อให้รองรับผู้ชมได้มากขึ้น  จึงเห็นควรที่จะ ขอยุติบริการดาวน์โหลดไฟล์จากเทปธัมมะและแผ่นซีดีธัมมะไว้ก่อน หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง 
 

เว็บไซต์ยังคงให้บริการดาวน์โหลดไฟล์เสียงได้เช่นเดิมจาก..

เมนูฟังธรรม


 
 
ขออภัยในความไม่สะดวกและขออนุโมทนาผู้ชมทุกท่าน


Tag  ซีดีธัมมะ ดาวน์โหลดไฟล์ เทป
  ความคิดเห็นที่ 1  
 
tanya
วันที่ 22 ส.ค. 2549

เท่าที่ผ่านมา เว็บบ้านธัมมะ ไม่มีปัญหาเรื่องการเข้าชมเลย   ขอเรียนว่าเป็นเว็บทางพุทธศาสนาที่มีคุณภาพ  มีการพัฒนาและเอาใจใส่ดูแลอย่างดี  อาจจะมีผู้เข้าชมน้อยกว่าที่อื่น  ก็เป็นเรื่องที่ไม่ผิดความคาดหมาย เพราะในแนวพระอภิธรรมที่ตรงตามพระไตรปิฎกนี่  มีคนเข้ามาศึกษาน้อยยิ่งกว่าน้อย  อีกอย่าง   ทางมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา  ก็มีนโยบายที่ไม่มีการชวนเชื่อ  ด้วยการสร้างความหวังหรือเอา  อิทธิปาฏิหารย์มาเป็นเรื่องเรียกร้องความสนใจ  พระธรรมเป็นของมีค่า ไม่บังควรที่จะนำไปยัดเยียดแก่คนที่ไม่เห็นคุณค่า แต่เราก็ควรแสดงเอาไว้เพื่อเป็นการทำหน้าที่ของพุทธบริษัทที่เห็นความสูงค่าของพระธรรม

ขอขอบพระคุณทีมงานทุกท่านที่ได้ทำงานที่เรียกได้ว่า   รักษาพระศาสนาอยู่บนความถูกต้องที่สุดในยุคนี้  ขออนุโมทนาด้วยใจจริง

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
saowanee.n
วันที่ 23 ส.ค. 2549

เช่นกันค่ะ,  ขอขอบพระคุณและอนุโมทนาทีมงานและสมาชิกทุกๆ ท่าน ที่ช่วยกันรักษา

พระศาสนาโดยการศึกษาพระธรรมให้เข้าใจอย่างถูกต้อง   ก่อนที่จะเผยแพร่ต่อไปยังผู้อื่น

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
chorswas.n
วันที่ 23 ส.ค. 2549
อนุโมทนา
 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
yupa
วันที่ 23 ส.ค. 2549

ขอขอบพระคุณและระลึกถึงความตั้งใจความศรัทธาที่ทีมงานบ้านธัมมะ   ที่มีต่อศาสนาพุทธ   ที่ได้นำเสนอในสิ่งที่ถูกต้อง ขอความสุขความเจริญในทางธรรม และ ความไม่มีโรคภัย จงมีต่อทีมงานด้วยค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
วันชัย๒๕๐๔
วันชัย๒๕๐๔
วันที่ 23 ส.ค. 2549

ขออนุโมทนาเช่นกันครับ  เมื่อมิได้เป็นไปเพื่อการค้า  จึงมิได้มีการโฆษณาชวนเชื่อ ไม่มีพ่อค้า ไม่มีลูกค้า ไม่มีความอยากใดๆ ในอกุศล มีเพียงการให้   ให้ความเข้าใจในธรรมที่ถูกและตรงตามที่พระพุทธองค์ทรงแสดง   การจะมีผู้มนสิการในธรรมบรรยายใดๆ ในเว็บนี้   ก็ย่อมยังประโยชน์แก่ผู้นั้นเอง   ซึ่งก็น่าจะเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของทางมูลนิธิฯ และผู้ที่เกี่ยวข้อง  รวมทั้งเพื่อนสมาชิกที่เห็นคุณค่าของการกระทำดังกล่าวทุกท่าน  พร้อมทั้งได้อนุโมทนาในกุศลกรรมนั้นอยู่เนืองๆ

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
namarupa
namarupa
วันที่ 23 ส.ค. 2549

ความรู้สึกเช่นเดียวกันกับทุกๆ ท่านค่ะ คือขออนุโมทนาในจิตที่เป็นกุศลของทุกท่านในทีมงานบ้านธัมมะและมูลนิธิฯ  ซึ่งเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ช่วยกันเจริญกุศลและเผยแพร่พระธรรมไปในทิศทางที่ถูกต้อง  และบุคคลที่สำคัญที่สุดที่ทุกท่านไม่ควรลืม คือ ท่านอาจารย์สุจินต์  บริหารวนเขตต์  เพราะถ้าไม่มีท่านผู้ซึ่งเปี่ยมด้วยเมตตา นำธรรมที่พระพุทธองค์ทรงแสดง มาแสดงให้พวกเราฟังนับได้ 40 กว่าปี  ก็คงไม่มีเวบไซต์ธัมมะนี้ให้ท่านทั้งหลายได้ศึกษาอย่างแน่นอน  ขอกราบอนุโมทนาอีกครั้งหนึ่งค่ะ 

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
สุญญตา
สุญญตา
วันที่ 23 ส.ค. 2549
อนุโมทนาค่ะ
 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
pannipa.v
วันที่ 23 ส.ค. 2549
เห็นด้วยกับทุกข้อความที่ส่งมาของทุกท่านค่ะกราบท่านอาจารย์สุจินต์  บริหารวนเขตต์  ด้วยความเคารพอย่างสูงสุดอนุโมทนาทีมงานบ้านธัมมะทุกท่าน.........
 
  ความคิดเห็นที่ 9  
 
hiriotappa
hiriotappa
วันที่ 24 ส.ค. 2549

ผมได้นำซีดีและวีซีดีของท่านอาจารย์ ไปให้เพื่อนๆ น้องๆ ในกลุ่มผู้สนใจและใฝ่ศึกษาพระธรรม  ได้รับการกล่าวขานตรงกันว่า  มีประโยชน์อย่างยิ่งและต่างระลึกในบุญคุณของท่านอาจารย์สุจินต์อย่างถ้วนหน้า.  และทำให้สมาชิกของผมมีความพยายาม และอดทนในการศึกษาธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายิ่งขึ้นๆ .ขอขอบพระคุณท่านอาจารย์และทีมงานบ้านธัมมะมา ณ ที่นี้อีกครั้งด้วยความเคารพอย่างสูง.

hiriotappa.

 
  ความคิดเห็นที่ 10  
 
บ้านธัมมะ
วันที่ 24 ส.ค. 2549

เว็ปไซต์บ้านธัมมะยังคง  upload  ไฟล์จากแผ่น CD  MP3   VCD  และ  เทป รายการใหม่ๆ ให้ท่านได้รับฟังทุกวัน

ลองคลิกเข้าไปฟังในเมนู  ..ซีดีธัมมะ นะครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 11  
 
mamapapa
วันที่ 27 ส.ค. 2549

ขอกราบอนุโมทนาท่านอาจารย์สุจินต์  บริหารวนเขตต์ อย่างสูงสุด ขออนุโมทนาทีมงานบ้านธัมมะ  และทางมูลนิธิ ฯ ในการเผยแพร่เว็ปไซต์พุทธศาสนาแนวทาง พระไตรปิฎก  ทุกๆ ท่าน  เพราะมีทุกๆ ท่านจึงทำให้พวกเรามีโอกาสได้ฟังธัมมะของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยไม่ต้องดิ้นรนเดินทางไปที่ต่างๆ เพื่อไปปฏิบัติให้เหนื่อย  เมื่อฟังเข้าใจ  ปัญญาปฏิบัติกิจเองไม่ใช่เรา.....

 
  ความคิดเห็นที่ 12  
 
hengworld
วันที่ 1 ต.ค. 2550

ควรให้ดาวน์โหลดได้นะครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 13  
 
DjPut
วันที่ 20 ส.ค. 2559

น่าจะดาวโหลดได้ครับ

Google Drive 

Onedrive 

Dropbox

นำมาใช้ได้ประโยชน์ทั้งนั้นครับ

ผมก็หาตั้งนานจะดาวโหลดยังไง จะไว้ฟังบนรถ และใส่ แทปเลตครับ 

ฟังบนรถไม่มีเนท ระบบ browser ในรถก็ยังไม่สะดวก

ในแทปเลต ต้องเปิดจอตลอดเวลาฟัง จอดับ ก็ไม่ต่อรายการใหม่ให้ 

อย่างไรก็ขออนุโมทนาในทุกกุศลครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 14  
 
ํํญาณินทร์
ํํญาณินทร์
วันที่ 20 ส.ค. 2559

ขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็นที่ 15  
 
ธนฤทธิ์
วันที่ 20 ส.ค. 2559

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ