พระธรรมกับการดำเนินชีวิต [เป็นคนดี...ที่เข้าใจธรรม]

 
พุทธรักษา
วันที่  28 มิ.ย. 2554
หมายเลข  18634
อ่าน  1,646

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

ข้อความบางตอนจากการสนทนาธรรม

ณ อาคารมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา
วันอาทิตย์ที่ ๒ มกราคม พ.ศ. ๒๔๕๔
บรรยายโดย ท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์
ถอดเทปบันทึกเสียง โดย คุณสงวน สุจริตกุล

สำคัญที่สุด คือ ฟังพระธรรม เพื่อเข้าใจธรรมเพื่อ ละ-ความไม่รู้-ในสภาพธรรม ตามความเป็นจริง.ขณะที่เห็น ได้ยิน ได้กลิ่น ลิ้มรส กระทบสัมผัส คิดนึก...สารพัดเรื่อง "ความเข้าใจ" ว่า สิ่งที่กำลังปรากฏต่างๆ นั้น เป็น "ธรรม"มี มาก-น้อย-แค่ไหน? แม้ในขณะนี้...ที่กำลังฟังพระธรรม ก็มีสภาพธรรม "กำลังปรากฏ" ซึ่งก็เป็น "เรื่องของแต่ละบุคคล" ที่จะ "เข้าใจสภาพธรรม" ตรง-ตามความเป็นจริง.

ถ้าฟังพระธรรม และ เข้าใจขึ้นก็เป็น "เหตุ" ที่ทำให้ ค่อยๆ ละ-คลาย ความไม่รู้-ในสิ่งที่กำลังปรากฏค่อยๆ ละคลายความไม่รู้ใน "ธรรม" แต่ว่า เป็นความเข้าใจขึ้นๆ ทีละเล็ก ทีละน้อย เพราะว่า ทุกคนมีการการสะสม "อกุศลธรรม" มามากทั้งโลภะ โทสะ และ ความไม่รู้ ฯลฯ

"ความไม่รู้ คือ อวิชชา" ซึ่งทุกคนได้สะสมมาแล้ว นานแสนนานมาก...จนกระทั่งสามารถที่จะมีกำลัง-เกิดขึ้น ที่ไหน เมื่อไร ก็ได้. แต่แม้กระนั้น "กุศลธรรม" ก็ยังเกิดได้ เมื่อ กุศลธรรม มีกำลังมากพอ.

ทราบถึง "กำลังของกุศลธรรม" ได้ในขณะที่ กุศลธรรม-เกิด-ปรากฏแต่ก็ยังไม่มีกำลังมากพอ ถึงกับสามารถที่จะ "ดับอกุศลธรรมทั้งหมด" จนกว่า กุศลธรรมทั้งหลาย จะ "มีกำลังเพิ่มขึ้น" เกิดมาเป็นมนุษย์ เพราะ "ผล-ของกุศลกรรม" ถ้า ไม่เป็นคนดี ขณะนั้น เป็น "อกุศลธรรม"

"อกุศลธรรม" ย่อมกระทำ-สิ่งที่เป็นความไม่ดี (อกุศลกรรม) ซึ่งทำให้ไม่มีทางที่จะดับกิเลสได้. "อกุศลธรรม-ความชั่ว" ไม่มีใครชอบแต่ ทุกคนก็ยังมี แม้ "ศรัทธา" ที่จะชื่นชม อนุโมทนา ในคุณของกุศลธรรมก็เป็นการ "รู้คุณ" ของ กุศลธรรมขณะนั้น ก็เป็น "ศรัทธา" ในกุศลธรรม แต่ยังไม่ได้ "กระทำกุศลกรรม" แต่ เมื่อมี "ศรัทธา" ในกุศลธรรม และ กระทำกุศลกรรมด้วย ย่อมเห็นถึง "ความต่างกัน" ระหว่าง เพียงความ "ศรัทธา-ในกุศลธรรม" และ "ความศรัทธา-ที่เพิ่มขึ้น" จนกระทั่งสามารถที่จะ "กระทำกุศลกรรม" ต่างๆ นั้น ได้ด้วย.

เพราะฉะนั้น ก็ควรที่จะเจริญกุศลทุกประการ เท่าที่สามารถจะกระทำได้ไม่เพียงแต่ศรัทธา-อนุโมทนา-ในกุศลธรรมของบุคคลอื่นแต่ ไม่ได้กระทำกุศลกรรมนั้นเลย. เพราะ "กุศลกรรม" ทำให้ได้เกิดเป็นมนุษย์ ก็ควรเป็นมนุษย์ ที่ทำความดี เป็น "คนดี-ที่มีความเข้าใจธรรม" มิฉะนั้น ก็เพียงแต่ ได้เกิดมา เป็น มนุษย์

ขออนุโมทนา


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
paderm
วันที่ 28 มิ.ย. 2554

เพราะฉะนั้น ก็ควรที่จะเจริญกุศลทุกประการ เท่าที่สามารถจะกระทำได้ไม่เพียงแต่ศรัทธา-อนุโมทนา-ในกุศลธรรมของบุคคลอื่นแต่ ไม่ได้กระทำกุศลกรรมนั้นเลย.เพราะ "กุศลกรรม" ทำให้ได้เกิดเป็นมนุษย์ก็ควรเป็นมนุษย์ ที่ทำความดี เป็น "คนดี-ที่มีความเข้าใจธรรม"มิฉะนั้น ก็เพียงแต่....ได้เกิดมา เป็น มนุษย์.

ขอบพระคุณและขออนุโมทนา คุณพุทธรักษา ครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
วันชัย๒๕๐๔
วันที่ 28 มิ.ย. 2554

"...แม้ในขณะนี้...ที่กำลังฟังพระธรรม ก็มีสภาพธรรม "กำลังปรากฏ"ซึ่งก็เป็น "เรื่องของแต่ละบุคคล" ที่จะ "เข้าใจสภาพธรรม" ตรง-ตามความเป็นจริง..."

ขออนุโมทนาครับ


 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
Noparat
วันที่ 28 มิ.ย. 2554

ขอบคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
pamali
วันที่ 28 มิ.ย. 2554
ขอบพระคุณและขออนุโมทนาค่ะ
 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
เมตตา
วันที่ 28 มิ.ย. 2554

ถ้าฟังพระธรรม และ เข้าใจขึ้นก็เป็น "เหตุ" ที่ทำให้ ค่อยๆ ละ-คลาย ความไม่รู้-ในสิ่งที่กำลังปรากฏค่อยๆ ละคลายความไม่รู้ใน "ธรรม"

...ขอบพระคุณและขออนุโมทนาคุณพุทธรักษา ด้วยค่ะ...

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
khampan.a
วันที่ 28 มิ.ย. 2554

ขอบพระคุณและขออนุโมทนาคุณพุทธรักษา ด้วยครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
nong
วันที่ 29 มิ.ย. 2554

"ความไม่รู้ คือ อวิชชา" ซึ่งทุกคนได้สะสมมาแล้ว นานแสนนานมาก...จนกระทั่งสามารถที่จะมีกำลัง-เกิดขึ้น ที่ไหน เมื่อไร ก็ได้.

น่ากลัวมากค่ะ

ควรเป็นมนุษย์ ที่ทำความดี เป็น "คนดี-ที่มีความเข้าใจธรรม

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
wannee.s
วันที่ 1 ก.ค. 2554

หนทางเดียวคืออบรมปัญญา เพื่อละอวิชชาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 9  
 
orawan.c
วันที่ 3 ก.ค. 2554
ขอบคุณ และขออนุโมทนาค่ะ
 
  ความคิดเห็นที่ 10  
 
เซจาน้อย
วันที่ 30 ธ.ค. 2554

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

ขอบคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 11  
 
มกร
วันที่ 19 ก.ค. 2560

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 12  
 
วิริยะ
วันที่ 20 ก.ค. 2560

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 13  
 
p.methanawingmai
วันที่ 25 ก.ค. 2560

สาธุค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 14  
 
thilda
วันที่ 25 ก.ค. 2560

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 15  
 
chatchai.k
วันที่ 18 ก.ค. 2563

ขออนุโมทนาครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ