ความละเอียดของสังขารธรรมและสังขตธรรม
 
เมตตา
เมตตา
วันที่  13 เม.ย. 2554
หมายเลข  18198
อ่าน  2,663

     สังขารธรรม คือ  สภาพธรรมที่มีปัจจัยปรุงแต่งจึงเกิดขึ้นได้   ได้แก่ จิต เจตสิก และรูป

     สังขตธรรม คือ สภาพธรรมที่มีปัจจัยปรุงแต่งเกิดขึ้นแล้วก็ดับไป  เพราะฉะนั้นจิต   เจตสิก  และรูป เป็นทั้งสังขารธรรมและสังขตธรรม

     ทั้งสังขารธรรม และสังขตธรรม เป็นสภาพธรรมที่มีจริง สามารถจะเข้าใจได้  เป็นชีวิตประจำวันจริงๆ  เรื่องของจิต  เจตสิก และรูปนั้น เป็นสภาพธรรมที่มีจริงในชีวิตประจำเกิดขึ้นและดับไปสืบต่อไม่เคยขาดสายเลย  เมื่อมีเหตุปัจจัยปรุงแต่งจึงเกิดขึ้นและดับไป  ขณะนี้ จิตเห็น กำลังปรากฏ  มีปัจจัยหลายปัจจัยปรุงแต่งให้จิตเห็นเกิดขึ้น  เช่นมีสิ่งที่ปรากฏทางตาหรือที่เรียกว่ารูปารมณ์  กระทบจักขุปสาท จิตเห็นจึงเกิดขึ้น  สิ่งที่ปรากฏทางตาเป็นปัจจัยโดยความเป็นอารมณ์  จักขุปสาทเป็นวัตถุปุเรชาตปัจจัย  เป็นต้น เพื่อความเข้าใจสภาพธรรมจริงๆ อย่าง จิตเห็น  เกิดแล้วดับแล้ว  จึงเป็นสังขารธรรม เพราะมีปัจจัยปรุงแต่ง    และเป็นสังขตธรรมด้วย เพราะเกิดแล้วดับแล้ว โลภะ  โทสะ ที่เกิดสะสมไว้อยู่ในจิต  แม้ขณะนี้ยังไม่เกิดก็เป็น  สังขารธรรม เพราะฉะนั้น  อนุสัยกิเลส ก็เป็น สังขารธรรม   อนุสัยเป็นสังขารธรรมเพราะมีพืชเชื้อของกิเลส แต่ยังไม่เกิดขึ้นจึงไม่เป็นสังขตธรรม ทุกอย่างขณะนี้เป็นธรรมที่เกิดขึ้นเพราะมีปัจจัยปรุงแต่งจึงเกิดขึ้นได้ เช่น  เห็น  ได้ยิน ได้กลิ่น ลิ้มรส กระทบสัมผัส และคิดนึก

     ฟังธรรมก็เพื่อให้เข้าใจ เพื่อให้รู้ว่า   ธรรมเกิดเพราะเหตุปัจจัย เป็นอนัตตา  ไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครได้  ไม่มีเราเลยแม้ขณะเดียว 

                               ...ขออนุโมทนาค่ะ..


Tag  สังขตธรรม สังขารธรรม

  ความคิดเห็นที่ 1  
 
paderm
paderm
วันที่ 13 เม.ย. 2554
ขอบคุณ และขออนุโมทนาครับ
 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 13 เม.ย. 2554

ขอบพระคุณและขออนุโมทนาในกุศลจิตของพี่เมตตา ครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
ups
วันที่ 14 เม.ย. 2554

ขอบพระคุณและขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
Thirachat.P
วันที่ 14 เม.ย. 2554
ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ
 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 15 เม.ย. 2554

ถ้ามีสัญญาความจำที่มั่นคงว่าขณะนี้เป็นธรรมะ   ก็เป็นปัจจัยให้สติปัฏฐานเกิดค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
nong
วันที่ 7 ก.พ. 2556

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
สิริพรรณ
วันที่ 18 ก.ค. 2558

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
ประสาน
วันที่ 10 มิ.ย. 2561

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็นที่ 9  
 
ประสาน
วันที่ 10 มิ.ย. 2561

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ