ธรรม ๑๑ ประการ ย่อมเป็นไปเพื่อความเกิดแห่งสมาธิสัมโพชฌงค์

 
chaiyut
วันที่  9 ก.พ. 2554
หมายเลข  17866
อ่าน  1,485

[เล่มที่ 30] พระสุตตันตปิฎก สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค เล่ม ๕ ภาค ๑ - หน้าที่ 290

ธรรม ๑๑ ประการ ย่อมเป็นไปเพื่อความเกิดแห่งสมาธิสัมโพชฌงค์ คือ

ความทำวัตถุให้สละสลวย ๑

ความปรับอินทรีย์ให้เสมอกัน ๑

ความฉลาดในนิมิต ๑

ความยกจิตในสมัย ๑

ความข่มจิตในสมัย ๑

ความทำจิตให้ร่าเริงในสมัย ๑

ความเพ่งดูจิตอยู่เฉยๆ ในสมัย ๑

หลีกเว้นบุคคลผู้มีจิตไม่เป็นสมาธิ ๑

คบหาบุคคลผู้มีจิตเป็นสมาธิ พิจารณาวิโมกข์ ๑

น้อมจิตไปในสมาธินั้น ๑


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
chatchai.k
วันที่ 22 พ.ค. 2563

ขออนุโมทนาครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ