ไม่เข้าใกล้ แม้ด้วยใจ
 
kanchana.c
kanchana.c
วันที่  14 พ.ย. 2553
หมายเลข  17518
อ่าน  1,439

     ในการบรรยาย “แนวทางเจริญวิปัสสนา” ครั้งหนึ่ง ท่านอาจารย์อธิบายเรื่องความคิดว่า ทุกคนคิดทุกวัน คิดเกือบตลอดเวลา จนบอกไม่ได้ว่า คิดเรื่องอะไรบ้าง  ซึ่งส่วนใหญ่คิดเป็นอกุศล  และเมื่อไรจึงจะคิดเป็นกุศลมากกว่าอกุศล ในวันเสาร์ที่ ๑๓ พ.ย.๕๓ ชั่วโมงสนทนาพระสูตร ทางมูลนิธิฯ นำพระสูตรชื่อ “ปราภวสูตรที่ ๖” ว่าด้วย ความเสื่อม ๑๒ ประการ เช่น เกลียดธรรม มีอสัตบุรุษเป็นที่รัก ชอบใจธรรมของอสัตบุรุษ เป็นต้น และท่านอาจารย์นำมาสนทนาต่อในระหว่างรับประทานอาหารกลางวันว่า ในพระไตรปิฎก และอรรถกถานั้น พูดถึงเรื่อง การคบคนพาลว่า ไม่คบด้วยการเข้าใกล้ แม้ด้วยใจ (ท่านอาจารย์กล่าวว่า ในพระไตรปิฎก และอรรถกถานั้นมีคำคมมากมาย ซึ่งจะรู้ว่าคมหรือไม่นั้น ก็ขึ้นอยู่กับกำลังปัญญาด้วย  อย่างเราต้องให้ท่านบอกว่า คำนี้ คมนะ) คือ ไม่แม้แต่จะคิดถึงคนพาล (รวมทั้งตนเองขณะที่เป็นอกุศล ก็เป็นคนพาล เช่นกัน) ซึ่งเราสังเกตดูได้ว่า ขณะที่คิดถึงคนพาลนั้นส่วนใหญ่เป็นอกุศล แต่ธรรมทั้งหลายเป็นอนัตตา ไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชา จะห้ามไม่ให้คิดก็ไม่ได้ แต่ถ้าคิดถึงคนพาล ก็รู้ว่าเพราะความคิดเป็นอนัตตา ไม่ใช่ตัวตน ไม่ใช่สัตว์ ไม่ใช่บุคคล และความคิดก็ไม่เป็นอิสระ เกิดขึ้นมาได้เองลอยๆ ต้องขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยที่สะสมมาด้วย ที่จะทำให้คิดเป็นกุศลหรืออกุศลซึ่งแน่นอนว่า ถ้ามีปัญญาตั้งแต่ขั้นฟัง ขั้นพิจารณา ความคิดก็เริ่มเป็นกุศลมากขึ้น จนกระทั่ง ถ้าเป็นผู้มีปกติอบรมเจริญสติปัฏฐาน ความคิดเป็นกุศลก็ย่อมมากกว่าอกุศลในชีวิตประจำวัน กราบขอบพระคุณท่านอาจารย์ที่ใช้เวลาเกือบทั้งหมดแสดงธรรม แม้เวลาเพียงสั้นๆ แต่ก็เป็นประโยชน์ให้เกิดความเข้าใจพระธรรมที่จะสะสมอยู่ในจิตขณะต่อๆ ไป


Tag  ไม่เข้าใกล้ แม้ด้วยใจ
  ความคิดเห็นที่ 1  
 
prakaimuk.k
วันที่ 15 พ.ย. 2553

  ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
วันชัย๒๕๐๔
วันชัย๒๕๐๔
วันที่ 15 พ.ย. 2553

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

"กราบขอบพระคุณท่านอาจารย์ที่ใช้เวลาเกือบทั้งหมดแสดงธรรม แม้เวลาเพียงสั้นๆ แต่ก็เป็นประโยชน์ให้เกิดความเข้าใจพระธรรม ที่จะสะสมอยู่ในจิตขณะต่อๆ ไป"

 

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
จักรกฤษณ์
วันที่ 15 พ.ย. 2553

ขอบพระคุณและขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
พุทธรักษา
วันที่ 15 พ.ย. 2553

ขออนุโมทนาค่ะ.

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 15 พ.ย. 2553

ขอบพระคุณและขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
Jans
Jans
วันที่ 15 พ.ย. 2553
กราบอนุโมทนาคะ
 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
aiatien
aiatien
วันที่ 15 พ.ย. 2553

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
เมตตา
เมตตา
วันที่ 16 พ.ย. 2553

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

แต่ธรรมทั้งหลายเป็นอนัตตา ไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชา จะห้ามไม่ให้คิดก็ไม่ได้ แต่ถ้าคิดถึงคนพาล ก็รู้ว่าเพราะความคิดเป็นอนัตตา ไม่ใช่ตัวตน ไม่ใช่สัตว์ ไม่ใช่บุคคล และความคิดก็ไม่เป็นอิสระ เกิดขึ้นมาได้เองลอยๆ ต้องขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยที่สะสมมาด้วย 

 

กราบอนุโมทนาความมีเมตตาของท่านอาจารย์ค่ะ

กราบขอบพระคุณพี่แดงค่ะ 

 
  ความคิดเห็นที่ 9  
 
JANYAPINPARD
JANYAPINPARD
วันที่ 17 พ.ย. 2553

ท่านอาจารย์กล่าวว่าในพระไตรปิฎก และอรรถกถานั้นมีคำคมมากมาย ซึ่งจะรู้ว่าคมหรือไม่นั้น ก็ขึ้นอยู่กับกำลังปัญญาด้วย อย่างเราต้องให้ท่านบอกว่า คำนี้คมนะ

ขออนุโมทนาคะที่นำสิ่งที่เป็นประโยชน์มาลงเสมอ และครั้งนี้บวกด้วยรอยยิ้มด้วย

 
  ความคิดเห็นที่ 10  
 
ที่พึ่งที่ระลึก
วันที่ 17 พ.ย. 2553
อนุโมทนาครับ
 
  ความคิดเห็นที่ 11  
 
suwit_j
วันที่ 18 พ.ย. 2553

ดีมากครับ

ขออนุโมทนา

นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน

 
  ความคิดเห็นที่ 12  
 
คุณ
วันที่ 18 พ.ย. 2553
กราบอนุโมทนาค่ะ
 
  ความคิดเห็นที่ 13  
 
sulome
วันที่ 18 พ.ย. 2553

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 14  
 
pamali
วันที่ 23 พ.ย. 2553

กราบท่าน อจ. ขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆ ท่านค่ะ
ขอบพระคุณ

 
  ความคิดเห็นที่ 15  
 
orawan.c
orawan.c
วันที่ 24 พ.ย. 2553

กราบอนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 16  
 
manila
วันที่ 6 ธ.ค. 2554
กราบอนุโมทนาค่ะ
 
  ความคิดเห็นที่ 17  
 
pat_jesty
วันที่ 6 ธ.ค. 2554

ขอบคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 18  
 
jaturong
วันที่ 7 ธ.ค. 2554

ขอบคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 19  
 
talaykwang
talaykwang
วันที่ 8 ก.ย. 2562

กราบขอบพระคุณท่านอาจารย์ค่ะ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ