ยักษ์กับผู้มีศีล
 
KaewDragon
วันที่  24 ต.ค. 2553
หมายเลข  17430
อ่าน  881

เคยอ่านพระสูตรหนึ่ง จำชื่อไม่ได้ จำได้ว่า กล่าวถึงเรื่องยักษ์ไม่ยุ่งกับผู้มีศีล เพราะเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้นครับ ถ้ามีศีลแล้วจะไม่โดนยักษ์รบกวน แล้วหมายรวมถึง พวกเปรต อสุรกายด้วยหรือเปล่าครับ 


  ความคิดเห็น 1  
 
prachern.s
วันที่ 25 ต.ค. 2553

  ในสานุสูตรมีคำกล่าวของมารดาสามเณรสานุมีว่า ฉันได้สดับต่อพระอรหันต์ทั้งหลายว่า ชนเหล่าใดเข้าอยู่อุโบสถอันประกอบด้วยองค์ ๘ ประการด้วยดี ตลอดดิถีที่ ๑๔ ที่ ๑๕ และที่ ๘  แห่งปักษ์ ทั้งตลอดปาริหาริกปักษ์ ประพฤติพรหมจรรย์อยู่  ยักษ์ทั้งหลายย่อมไม่เล่นกับชนเหล่านั้น บัดนี้ ฉันเห็นในวันนี้ ยักษ์เล่นกับสามเณรสานุ

   จากคำกล่าวข้างต้น ท่านอ้างว่า เป็นคำของพระอรหันต์  ดังนั้น คำนั้นควรเป็นคำจริง ซึ่งพอสังเกตได้ในโลกมนุษย์ บุคคลผู้มีศีล มีธรรม ก็ไม่ค่อยมีใครไปยุ่งเกี่ยวหาเรื่องใส่ท่าน หรือแม้พระภิกษุ ที่ท่านอาศัยอยู่ตามป่าเขา ตามถ้ำ เป็นต้น ท่านก็อาศัยอยู่ได้ ด้วยอำนาจศีลของท่าน อมนุษย์จึงไม่มายุ่งเกี่ยวครับ เพราะโดยปกติก็ต่างคนต่างอยู่ไม่ทำร้ายเบียดเบียนกันละกัน

 
  ความคิดเห็น 2  
 
pamali
วันที่ 26 ต.ค. 2553

สาธู

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ