ผู้ยังหมู่ให้งาม - สังฆโสภณสูตรที่ ๗

 
pirmsombat
วันที่  4 ต.ค. 2553
หมายเลข  17308
อ่าน  1,355

บุคคลใด เป็นผู้ฉลาดและกล้าหาญ

เป็นผู้สดับมาก และ ทรงจำธรรม

เป็นผู้ประพฤติธรรมสมควรแก่ธรรม

บุคคลเช่นนั้นนั่นเรียกว่าผู้ยังหมู่ให้งาม

ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก และ อุบาสิกา

เป็นผู้มีศรัทธา

สมบูรณ์ด้วยศีล เป็น พหูสูต

บุคคลเหล่านี้แลยังหมู่ใ้ห้งาม

บุคคลเหล่านี้เป็น

สังฆโสภณ (ผู้ยังหมู่ให้งาม) แท้จริง

จบสังฆโสภณสูตรที่ ๗


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
เมตตา
วันที่ 5 ต.ค. 2553

อุบาสก และ อุบาสิกา ผู้ยังหมู่ให้งามต้องเป็นผู้มีศรัทธา สมบูรณ์ด้วยศีล เป็น พหูสูต..

...กราบอนุโมทนาคุณหมอค่ะ...

อุบาสก คือ คฤหัสถ์คนใดคนหนึ่งที่ถึง พระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง. สมจริงดังที่กล่าวไว้ว่า ดูก่อนมหานาม เพราะเหตุที่อุบาสกเป็นผู้ถึงพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่ง ถึงพระธรรม ถึงพระสงฆ์เป็นที่พึ่ง ด้วยเหตุเพียงเท่านี้แล ชื่อว่าอุบาสก

เพราะฉะนั้น ผู้ที่ไม่ได้ฟังพระธรรม ไม่เข้าใจพระธรรม ย่อมไม่ชื่อว่า อุบาสก อุบาสีกา

...ขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุกท่านค่ะ...

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
จักรกฤษณ์
วันที่ 5 ต.ค. 2553

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
pirmsombat
วันที่ 5 ต.ค. 2553

ขอบคุณ คุณ เมตตา มาก อนุโมทนา และ มุฑิตา ครับ

เรื่อง อุบาสก อุบาสิกา ผมก็ว่างั้นแหละมาตั้งแต่ตอนแรกแล้ว นับถือ นับถือ ผมรู้จักคุณที่ บธม (ปีที่มีงาน พืชสวนโลก) ก็ทราบว่าคุณเป็น ดาวรุ่งพุ่งแรง (ด้าน ธรรม) ตั้งแต่นั้นมา ผมก็ชื่นชม นับถือ คุณมีบุญมากเสียจริง (คิดในใจ)

ขอบคุณและอนุโมทนาทุกท่านครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
pamali
วันที่ 6 ต.ค. 2553

ขออนุโมทนาค่ะ แม้จะเริ่มศึกษาแต่รู้สึกดีมากๆ ที่พบหนทางที่ถูก ที่ประเสริฐสุดแล้ว สาธุ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
pirmsombat
วันที่ 6 ต.ค. 2553

อนุโมทนาและชื่นชม คุณ pamali ครับ

เป็นผู้มี ศรัทธา นะครับ แล้วจะนำมาซึ่งกุศลทั้งปวง

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
chatchai.k
วันที่ 20 ส.ค. 2563

ขออนุโมทนาครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ


มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา

 0 2468 0239
 09 2777 9800
Copyright ©
www.dhammahome.com