บทสัมภาษณ์ อ.สุจินต์ กับ นสพ.แนวหน้าพระพุทธศาสนา [ตอนที่ 3]

 
wannee.s
วันที่  22 ก.ย. 2553
หมายเลข  17253
อ่าน  1,970

ถาม.....การสอนของท่านอาจารย์ แนวพระอภิธรรมกับการสอนที่เป็นการบรรยายทั่วไป ทั้งสองอย่างแตกต่างกันไหมคะ

อ.สุจินต์
.....คือถ้าใช้คำว่าธรรม ก็คือพูดถึงสิ่งที่มีจริง โดยนัยของพระวินัย พระสูตร พระอภิธรรม หรือว่าอรรถกถาอะไรก็แล้ว แต่ที่ทรงแสดง 45 พรรษา ตามความเป็นจริง ต้องศึกษาโดยละเอียด เพื่อที่จะได้ไม่เข้าใจผิด เพราะฉะนั้นเราจะไปคิดเองสอนเอง นี่

คือไม่ใช่ธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้และทรงแสดง เป็นความคิดของเราจากบางคำที่

ได้เห็นได้อ่านได้ฟังจากพระไตรปิฎกแต่ไม่ได้ศึกษาโดยละเอียด เราก็เอาความคิดของ

เราเข้าไปใส่แล้วก็เผยแพร่ แต่ว่าไม่ได้ตรงตามธรรมวินัย ถ้าไม่ได้สอบสวนเทียบเคียง

ถาม
...แสดงว่าจากการที่ท่านอาจารย์บรรยาย อาจารย์พูดมาจาก พระไตรปิฎกทั้งสิ้น

อ.สุจินต์
.....ก็เทียบเคียงได้ ดูได้ ค้นได้เลยค่ะ

ถาม
...ท่านอาจารย์ความจำดีมาก เวลาฟังรายการวิทยุ ท่านอาจารย์ จะบอกว่ามาจากบรรทัดนั้น หน้านั้น อะไรอย่างนี้

อ.สุจินต์
...โดยมากจะพูดว่า มาจากสูตรไหน มากกว่าหน้าค่ะ หรือบรรทัด เพราะว่าที่ไหนก็เหมือนกัน แต่ที่อ้างก็คือว่า เขาสามารถไปค้นดูได้ว่า ข้อความนี้มีตรงนั้น แต่ไม่ได้หมายความว่าข้อความนั้นมีเฉพาะตรงนั้น มีทั่วไปในพระไตรปิฎก อย่างความโกรธก็มีทั่วไป ไม่ใช่เฉพาะหน้านั้น สูตรนั้นค่ะ แต่ที่อ้างถึงก็เพื่อให้ไปฟังเรื่องเต็มๆ ดูว่าเรื่องเต็มๆ เป็นอย่างไรค่ะ

ถาม
....แสดงว่าท่านอาจารย์ เป็นผู้บรรยายธรรมที่ละเอียดมาก เพราะว่าพอจะอ้างถึงก็จะบอกที่มาที่ไป แล้วให้ไปตรวจดูว่าใช่หรือไม่

อ.สุจินต์
...ให้ไปศึกษาเพิ่มเติมได้ค่ะ

ถาม
...การที่เราได้ศึกษาธรรมหรือแนวทางคำสอนของพระพุทธเจ้า จะทำให้เราเป็นคนที่ละเอียดขึ้น อันนี้มีส่วนไหมคะ ที่ทำให้จิตใจละเอียดและประณีต

อ.สุจินต์
...ค่ะ ถ้าไม่ละเอียดก็เข้าใจธรรมผิด และผู้ที่ละเอียดจึงจะได้สาระจากพระธรรม คือได้ประโยชน์จริงๆ คือไม่คลาดเคลื่อน เพราะว่าธรรมต้องลึกซึ้ง มิฉะนั้นจะไม่มีพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ถ้าเป็นสิ่งที่เข้าใจได้โดยง่าย ใครๆ ก็เข้าใจได้ ก็ไม่ต้องบำเพ็ญบารมี ที่จะตรัสรู้ความจริงของสิ่งซึ่งคนอื่นรู้ไม่ได้ ด้วยความคิดของตัวเองค่ะ แต่จะค่อยๆ เข้าใจ จากการได้ฟังพระธรรม แล้วก็พิจารณาไตร่ตรอง

ถาม
...ท่านอาจารย์จะเป็นผู้ที่เชี่ยวชาญและแตกฉานในเรื่องการบรรยายธรรม จะเห็นว่ามันเกี่ยวไหมคะว่าเป็นสิ่งที่ท่านอาจารย์สะสมมา ซึ่งบางท่านบรรยายธรรมเหมือนท่านอาจารย์แต่ความละเอียดไม่เท่ากัน

อ.สุจินต์
.....อาจารย์แต่ละคนก็เป็นแต่ละหนึ่ง และคนหนึ่งก็เป็นแต่ละขณะจิต เกิดขึ้นแล้วดับไปแล้วไม่กลับมาเกิดอีกเลย นี่คือหนึ่งขณะในสังสารวัฏฏ์

ถาม
.....ถ้าจะพูดจริงๆ หมายถึงการสะสมมาจากภพภูมิอื่นใช่ไหมคะ

อ.สุจินต์
.....ก็ทุกคนหลากหลายเพราะอะไร ไม่เหมือนกันเพราะอะไร พี่น้องกี่คนๆ ก็ไม่เหมือนกัน เพื่อนฝูงหรือชาวโลกไม่ว่าจะประเทศไหน ทวีปไหนก็เป็นแต่ละหนึ่ง ไม่เหมือนกันเลย ตามการสะสม ตามเหตุตามปัจจัย บางคนโลภมาก บางคนโกรธมาก บางคนขยันมาก บางคนเมตตามาก ก็แล้วแต่การสะสม

ถาม
...เหมือนกับธรรมอยู่ในตัวท่านอาจารย์ หมายถึงว่าสิ่งที่บรรยาย ตัวเองก็ปฏิบัติด้วย ได้ทำในสิ่งนั้นด้วย อันนี้มีส่วนด้วยใช่ไหมคะ

อ.สุจินต์
.....หมายความว่า เมื่อมีความเข้าใจถูก คำพูดถูก คิดถูก ทำถูก แต่ถ้าเข้าใจผิด คำพูดก็ผิด ทำผิด คิดก็ผิด ต้องเป็นไปตามเหตุปัจจัย


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
chaiyut
วันที่ 22 ก.ย. 2553

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ " ผู้ที่ละเอียดจึงจะได้สาระจากพระธรรม "

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
ไตรสรณคมน์
วันที่ 22 ก.ย. 2553

"เมื่อมีความเข้าใจถูก.....คำพูดถูก คิดถูก ทำถูก

แต่ถ้าเข้าใจผิด.....คำพูดก็ผิด ทำผิด คิดก็ผิด

ต้องเป็นไปตามเหตุปัจจัย"

...สาธุ...

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
pirmsombat
วันที่ 22 ก.ย. 2553

ถ้าไม่ละเอียดก็ เข้าใจธรรมผิด

และ

ผู้ที่ละเอียด จึงจะได้สาระจากพระธรรม

กราบอนุโมทนาท่านอาจารย์ สุจินต์ ครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
dron
วันที่ 22 ก.ย. 2553

ขอบคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
khampan.a
วันที่ 22 ก.ย. 2553

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
จักรกฤษณ์
วันที่ 22 ก.ย. 2553

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
pamali
วันที่ 23 ก.ย. 2553

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาในกุศลจิตของท่านอาจารย์สุจินต์ ฯ และทุกๆ ท่านค่ะสาธุ

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
สุภาพร
วันที่ 23 ก.ย. 2553

ขอกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์ ที่เมตตาบรรยายธรรมให้ได้ฟังและคิดตาม

ตามความเป็นจริงค่ะของสภาพธรรมค่ะ

ขอกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์ด้วยความเคารพอย่างสูงสุดค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 9  
 
กมลพร
วันที่ 23 ก.ย. 2553

ขออนุโมทนาในกุศลจิตของท่านอาจารย์ค่ะ ไม่ว่าจะมีคำถามใดๆ ให้ ท่านอาจารย์ได้ตอบ ท่านจะไม่ตอบรับว่า ค่ะ จริงค่ะ ใช่แล้วค่ะ .... แต่ท่านจะกล่าวเป็นข้อความเพื่อให้คนถาม สรุปความและเข้าใจด้วยตัวเอง เป็นการสร้างปัญญาให้ผู้ถามโดยทางอ้อม เช่น คำถามสุดท้ายว่า "เหมื่อนกับธรรมอยู่ในตัวท่านอาจารย์ หมายถึง สิ่งที่บรรยายตัวเอง ก็ปฏิบัติด้วย ได้ทำในสิ่งนั้นด้วย" ท่านอาจารย์ตอบว่า " เมื่อมีความเข้าใจถูก คำพูดถูก คิดถูก ทำถูก แต่ถ้าเข้าใจผิด คำพูดก็ผิด ทำผิด คิดก็ผิด ต้องเป็นไปตามเหตุปัจจัย" ชัดเจน แจ่มแจ้ง...

นี่คือความละเอียดของผู้มีธรรมค่ะ คือ ท่านอาจารย์ สุจินต์ ดิฉันขออนุโมทนาอีกครั้ง

 
  ความคิดเห็นที่ 10  
 
aditap
วันที่ 23 ก.ย. 2553
ขอบพระคุณ พี่ วรรณี ที่นําข้อความดีๆ มาให้อ่านเสมอครับ ขออนุโมทนาครับ
 
  ความคิดเห็นที่ 11  
 
ผิน
วันที่ 23 ก.ย. 2553

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 12  
 
pornpaon
วันที่ 23 ก.ย. 2553

กราบท่านอาจารย์สุจินต์

ขอบพระคุณและขออนุโมทนาพี่วรรณีด้วยค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 13  
 
เมตตา
วันที่ 24 ก.ย. 2553

ผู้ที่ละเอียดจึงจะได้สาระจากพระธรรม คือได้ประโยชน์จริงๆ คือไม่คลาดเคลื่อน เพราะว่าธรรมต้องลึงซึ้ง

กราบเท้าท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ด้วยความเคารพยิ่ง และยินดีในความดีของทุกๆ ท่านค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 14  
 
prachern.s
วันที่ 24 ก.ย. 2553

ขอบคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 15  
 
Noparat
วันที่ 24 ก.ย. 2553

ขอบพระคุณ และ ขออนุโมทนาในกุศลจิตค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 16  
 
JANYAPINPARD
วันที่ 24 ก.ย. 2553

คำว่าปฏิบัติธรรม ตามความเข้าใจของชาวพุทธส่วนใหญ่ มักเข้าใจว่า ต้องมีรูปแบบจึงให้ความสำคัญกับรูปแบบ และคิดว่าถ้าไม่มีรูปแบบ การปฏิบัติเป็นพวก...ปริยัติ....ทั้งที่จริงแล้ว......เมื่อมีความเข้าใจถูก คำพูดถูก คิดถูก ทำถูก แต่ถ้าเข้าใจผิด คำพูดก็ผิด ทำผิด คิดก็ผิด ต้องเป็นไปตามเหตุปัจจัย...

กราบขอบพระคุณและอนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 17  
 
chatchai.k
วันที่ 24 ก.ย. 2553

ขอบคุณ และขออนุโมทนา

 
  ความคิดเห็นที่ 18  
 
aurasa
วันที่ 25 ก.ย. 2553

กราบอนุโมทนาเป็นอย่างยิ่ง ต้องเริ่มที่ " สัมมาทิฎฐิ "

 
  ความคิดเห็นที่ 19  
 
hadezz
วันที่ 27 ก.ย. 2553

กราบอนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 20  
 
raynu.p
วันที่ 27 ก.ย. 2553

ขอบคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 21  
 
สมศรี
วันที่ 27 ก.ย. 2553
ขอบคุณและขออนุโมทนาค่ะ
 
  ความคิดเห็นที่ 22  
 
คนรักธรรมะ
วันที่ 27 ก.ย. 2553

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 23  
 
ประสาน
วันที่ 30 ก.ย. 2553

เป็นหัวข้อที่ควรศึกษาอย่างละเอียด

เป็นหัวข้อที่น่าสนใจ ขออนุโมทนา

 
  ความคิดเห็นที่ 24  
 
saifon.p
วันที่ 30 ก.ย. 2553

เมื่อมีความเข้าใจถูก คำพูดถูก คิดถูก ทำถูก แต่ถ้าเข้าใจผิด คำพูดก็ผิด ทำผิด คิดก็ผิด ต้องเป็นไปตามเหตุปัจจัย

กราบอนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 25  
 
ที่พึ่งที่ระลึก
วันที่ 1 ต.ค. 2553

ขอบคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 26  
 
Komsan
วันที่ 25 ต.ค. 2553

กราบอนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 27  
 
จารุธัมโม
วันที่ 1 ธ.ค. 2553

อาตมาได้รับแผ่น CD เกี่ยวกับการแสดงอภิธรรม แล้วได้เปิดฟัง จึงได้รู้ว่า ตัวเองรู้จักธรรมะน้อย ขอขอบพระคุณสำหรับธรรมทาน ของท่านทั้งหลายทุกๆ ท่าน

 
  ความคิดเห็นที่ 28  
 
พุทธรักษา
วันที่ 4 ธ.ค. 2553

ขออนุโมทนาค่ะ.

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ