เข้าใจลักษณะของสภาพธรรม เช่นเรื่องของ โลกธรรม
 
pirmsombat
วันที่  10 ก.ย. 2553
หมายเลข  17160
อ่าน  1,258

ข้อความบางตอนจากการบรรยายธรรมโดยท่านอาจารย์ สุจินต์ บริหารวนเขตต์

ท่านอาจารย์    ลักษณะของสภาพธรรม   โดยพระธรรมที่ทรงแสดง เช่นเรื่องของ"โลกธรรม" เพราะอะไรคะ  ทุกคนถึงได้ขวนขวายต้องการโลกธรรมฝ่ายดี  ถ้าไม่ใช่  เพื่อตัวเอง  เพราะว่ามีความยึดมั่นในความเป็นตัวตนอย่างมาก   เพราะฉะนั้นจึงเห็นว่า  ลาภก็ดี  ยศก็ดี  สรรเสริญก็ดี สุขก็ดี เป็นเรา  เพราะฉะนั้นจึงขวนขวาย แต่ถ้ารู้ว่า ไม่ใช่เรา   

เพราะฉะนั้น ก็เห็นว่า ลาภ ยศ สรรเสริญ สุข หรือว่า เสื่อมลาภ เสื่อมยศ นินทา ทุกข์ เป็นของธรรมดาค่ะ   และถ้าสามารถรู้จน    กระทั่งว่า  เป็นเพียงชั่วขณะจิตเดียว  ตัวตนอยู่ที่ไหน  ไม่มีเลย  หลงยึดถือ สี่งที่เกิดดับว่าเป็นเรา ว่าเป็นตัวตน ต่อเมื่อใดปัญญาเจริญขึ้น  คลายความยึดถือสภาพธรรมที่เกิดดับ  และรู้ว่า  ไม่ว่าจะเป็นธรรมฝ่ายใด ก็เป็นแต่เพียง  นามธรรมและรูปธรรม ที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไป  เมื่อเกิดแล้ว  ดับแล้ว  เราจะอยู่ที่ไหน เราเมื่อกี้อยู่ที่ไหน  เราชั่วขณะเดียวที่ได้ยิน  เมื่อกี้นี้อยู่ที่ไหน ก็ไม่มี 

เพราะฉะนั้น ถ้าสามารถจะคลายความเป็นตัวตนได้ ก็จะเข้าใจว่า แม้ธรรมที่เป็น "โลกธรรม" ที่พระผู้ฯทรงแสดง ก็เกื้อกูล ในการที่จะคลายการยึดถือสภาพธรรมว่า เป็นตัวตนได้


  ความคิดเห็น 1  
 
h_peijen
h_peijen
วันที่ 11 ก.ย. 2553

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 2  
 
จักรกฤษณ์
วันที่ 11 ก.ย. 2553

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็น 3  
 
ประสาน
วันที่ 11 ก.ย. 2553

ขอบคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็น 4  
 
pamali
วันที่ 25 ต.ค. 2553

ค่ะ ขอบพระคุณ และขออนุโมทนา  สาธุ....

 
  ความคิดเห็น 5  
 
pirmsombat
วันที่ 27 ต.ค. 2553

ขอบพระคุณและอนุโมทนาทุกท่านครับ

 
  ความคิดเห็น 6  
 
jaturong
วันที่ 1 มี.ค. 2555

ขอบคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็น 7  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 20 ส.ค. 2563

ขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ