ขณะที่ทำประโยชน์ให้กับผู้อื่นนั้น ขณะนั้นก็เป็นประโยชน์ตน
 
Guest
วันที่  18 ส.ค. 2553
หมายเลข  16978
อ่าน  2,476

     "ชีวิตของคนเรา จะเหลือเวลาสำหรับมีโอกาสทำประโยชน์ให้กับผู้อื่นอีกนานเท่าใด" ขณะที่ทำประโยชน์ให้กับผู้อื่นนั้น  ขณะนั้นก็เป็นประโยชน์ตน ด้วยเพราะเป็นกุศลธรรม  ไม่เบียดเบียนใคร ๆ  ทั้งสิ้น   ประโยชน์สูงสุดของการศึกษาพระธรรม ฟังพระธรรม เพื่อความเข้าใจถูก เห็นถูก เพื่อขัดเกลากิเลสของตนเอง เป็นสำคัญ ไม่ใช่เพื่ออย่างอื่น   ครับ                             


Tag  ประโยชน์ตน ประโยชน์ผู้อื่น

  ความคิดเห็นที่ 1  
 
พุทธรักษา
วันที่ 19 ส.ค. 2553

ขอบคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
ผิน
วันที่ 19 ส.ค. 2553

ขอบคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
Jans
Jans
วันที่ 20 ส.ค. 2553

ขอบคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
aiatien
aiatien
วันที่ 20 ส.ค. 2553

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
จักรกฤษณ์
วันที่ 22 ส.ค. 2553

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
namarupa
namarupa
วันที่ 22 ส.ค. 2553

 ขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุก ๆ ท่านเช่นกันค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
captpok
วันที่ 23 ส.ค. 2553

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
ที่พึ่งที่ระลึก
วันที่ 24 ส.ค. 2553

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 9  
 
michii
วันที่ 25 ส.ค. 2553

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 10  
 
กมลพร
กมลพร
วันที่ 16 ก.ย. 2553

ขออนุโมทนาเช่นกันค่ะ และยิ่งถ้าทำประโยชน์ต่อสาธารณชน ยิ่งเป็นประโยชน์มหาศาลเท่ากับช่วยขัดเกลากิเลสให้ผู้อื่น  เช่น ช่วยให้บิดามารดาลดละกิเลสได้เท่ากับได้ตอบแทนพระคุณท่านเป็นอย่างดีที่สุด

 
  ความคิดเห็นที่ 11  
 
เข้าใจ
เข้าใจ
วันที่ 4 พ.ค. 2555

สาธุ

 
  ความคิดเห็นที่ 12  
 
jaturong
วันที่ 1 มิ.ย. 2555

ขอบคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 13  
 
papon
papon
วันที่ 7 ก.ย. 2556

ขอบคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 14  
 
guy
วันที่ 14 ต.ค. 2556

ขออนุโมทนาด้วยครับ

 

 
  ความคิดเห็นที่ 15  
 
pulit
pulit
วันที่ 30 ส.ค. 2557

ขอบพระคุณและอนุโมทนาค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ