ทรงรับด้วยดุษณีภาพ
 
ชีวิตคือขณะจิต
วันที่  3 ส.ค. 2553
หมายเลข  16862
อ่าน  1,110
ผู้เข้าไปนิมนต์รู้ได้อย่างไรว่า พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงรับด้วยดุษณีภาพ

Tag  ทรงรับด้วยดุษฏีภาพ รับนิมนต์

  ความคิดเห็นที่ 1  
 
prachern.s
วันที่ 3 ส.ค. 2553

คนในสมัยนั้นเขาเข้าใจกันว่าพระองค์ทรงรับนิมนต์แล้ว เพราะถ้าไม่รับ พระองค์จะตรัสคำอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น มีผู้นิมนต์แล้ว เป็นต้น

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
paderm
paderm
วันที่ 3 ส.ค. 2553

 ผู้ที่เข้าไปนิมนต์  รู้ว่า พระพุทธเจ้าทรงรับนิมนต์แล้ว ด้วยอาการนิ่ง  คือไม่ไหวกายและ

วาจา  คือไม่พูดและแสดงอาการทางกายอะไรออกมา เพียงแต่นิ่งนั่นก็แสดงแล้วว่า  รับ

นิมนต์ของบุคคลนั้น อาการนิ่งชื่อว่าดุษณีภาพ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 3 ส.ค. 2553

ขอบพระคุณและขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 3 ส.ค. 2553

ภิกษุเวลาเข้าสู่สภา    ไม่นั่งนิ่งก็สนทนาธรรมค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
คุณ
วันที่ 4 ส.ค. 2553

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
ภัสร์
วันที่ 8 ก.ย. 2553

สาธุ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ