กล่าวมุสาทั้งที่รู้ได้เพราะลาภสักการะและความสรรเสริญ [รูปิยปาติสูตร]
 
paderm
paderm
วันที่  3 มี.ค. 2553
หมายเลข  15660
อ่าน  1,459

พระสุตตันตปิฎก สังยุตตนิกาย นิทานวรรค เล่ม ๒ - หน้าที่ 656

รูปิยปาติสูตร ว่าด้วยลาภสักการะเป็นอันตรายแก่การบรรลุธรรม

[๕๖๓]  ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เรากำหนดใจด้วยใจแล้วย่อมรู้บุคคลบางคนในโลกนี้อย่างนี้ว่า แม้เพราะถาดเงินอันเต็มด้วยผงทองคำเป็นเหตุ ท่านผู้นี้ก็ไม่จงใจพูดมุสา แต่สมัยต่อมา เราเห็นเขาถูกลาภสักการะและความสรรเสริญครอบงำย่ำยีจิตแล้ว ก็กล่าวมุสาทั้งที่รู้ได้ ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ลาภสักการะและความสรรเสริญ ทารุณ ฯลฯ อย่างนี้แล  เธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้แหละ. 
   
จบ รูปิยปาติสูตรที่ ๒


Tag  มุสา 
  ความคิดเห็น 1  
 
ใหญ่ราชบุรี
ใหญ่ราชบุรี
วันที่ 30 ธ.ค. 2556

สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ

ขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งค่ะ

 
  ความคิดเห็น 2  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 26 ต.ค. 2563

ขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ