งดสนทนาธรรม วันเสาร์ที่ ๒๗ และวันอาทิตย์ที่ ๒๘ มีนาคม ๕๓
 
มศพ.
วันที่  2 มี.ค. 2553
หมายเลข  15648
อ่าน  861

เนื่องจากอาคารสำนักงานของ มศพ.ปิดเพื่อการซ่อมแซม ตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ จนถึงสิ้นเดือนเมษายน ๒๕๕๓ และ ทาง มศพ. ได้ย้ายการสนทนาธรรมไปที่โรงเรียน มัธยมวัดดาวคนองในช่วงวันและเวลาดังกล่าว แต่ทางโรงเรียนก็มีกิจกรรมที่ต้องใช้สถานที่ของโรงเรียน วันเสาร์และวันอาทิย์ ดังต่อไปนี้ วันเสาร์ที่ ๖ วันอาทิตย์ที่ ๗ มีนาคม วันเสาร์ที่ ๓ วันอาทิตย์ที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๓ ดังนั้นทาง มศพ. จึงของดการสนทนาธรรมในวันดังกล่าว

อนึ่งวันเสาร์ที่ ๒๗ อาทิตย์ที่ ๒๘ มีนาคม ทางท่านอาจารย์และคณะ เดินทางไปกราบ พุทธสถานที่ประเทศศรีลังกา ทาง มศพ.ของดการสนทนาธรรมที่กรุงเทพฯ ในวันดัง กล่าวด้วย ครับ


  ความคิดเห็น 1  
 
ING
วันที่ 2 มี.ค. 2553

ขอขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 2  
 
Jans
Jans
วันที่ 2 มี.ค. 2553

ขอบคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 3  
 
ผิน
วันที่ 4 มี.ค. 2553

ขอบคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 4  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 22 ม.ค. 2564

ขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ