Print 
ราคะ กับ โลภะ เกี่ยวกัน หรือไม่เกี่ยวกัน อย่างไรครับ ?
 
สิ่งสมมุติ
วันที่  29 ธ.ค. 2552
หมายเลข  14925
อ่าน  3,541

ราคะ กับ โลภะ เหมือนกันตรงไหน ต่างกันตรงไหน เกี่ยวกันหรือไม่ อย่างไร ขอท่านผู้รู้โปรดแสดงธรรมให้เข้าใจง่าย อุปมาให้เห็นภาพด้วยเจ้าข้า...

 

 


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
prachern.s
วันที่ 30 ธ.ค. 2552 08:08 น.

ขอเชิญคลิกอ่านที่  ราคะกับโลภะ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
ไตรสรณคมน์
วันที่ 30 ธ.ค. 2552 20:27 น.

ต่างกันโดย..พยัญชนะ (ชื่อ) แต่เหมือนกันโดย...สภาวะ คือ เป็นโลภเจตสิกค่ะ

 

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
paderm
paderm
วันที่ 30 ธ.ค. 2552 23:23 น.

ขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัย

ไม่ว่าจะใช้ชื่อ ราคะ ตัณหา ฉันทะ หรืออื่นๆ โดยองค์ธรรมที่เป็นปรมัตถธรรมแล้วก็คือโลภะเจตสิก แต่ที่ใช้ชื่อต่างกันก็ตามกำลังของโลภะนั้น เช่น ตัณหาหรือโลภะที่มีกำลังอ่อนก็เรียกว่าฉันทะ แต่ถ้าถึงกับมีความกำหนัดยินดีก็ใช้คำว่าราคะ  เพราะฉะนั้นความติดข้องที่เป็นโลภเจตสิกจึงมีระดับความติดข้องมากน้อยแตกต่างกันออกไป จึงใช้คำเรียกที่แตกต่างกันไปแต่โดยองค์ธรรมที่เป็นปรมัตถธรรมแล้วก็คือโลภเจตสิกครับ โดยทำนองเดียวกับอกุศลธรรมอื่นๆ เช่น โทสะ ก็ใชคำต่างๆเรียกแทนอื่นๆด้วย เช่น ปฏิฆะ ตามกำลังของกิเลส

พระสุตตันตปิฎก สังยุตตนิกาย สฬายตนวรรค เล่ม ๔ ภาค ๑ - หน้าที่ 488   

ตัณหาที่มีกำลังอ่อนแรกเกิด  ชื่อว่า  ฉันทะ  ฉันทะนั้นไม่สามารถเพื่อให้กำหนัดได้. แต่ตัณหาที่มีกำลัง  เมื่อเกิดขึ้นบ่อย ๆ จึงชื่อว่า ราคะ  ราคะนั้นสามารถทำให้กำหนัดยินดีได้. ความโกรธที่มีกำลังน้อย แรกเกิดไม่สามารถ  เพื่อจะถือท่อนไม้ เป็นต้นได้ ชื่อว่าโทสะ. ส่วนความโกรธที่มีกำลังมาก  เกิดขึ้นติดต่อกันมา  สามารถจะทำการเหล่านั้นได้ ชื่อว่า ปฏิฆะ.
อุทิศกุศลให้สรรพสัตว์

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 31 ธ.ค. 2552 19:56 น.

ราคะหรือโลภะเหมือนกันคือมีความยินดีติดข้องต้องการในรูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส เป็นอกุศลธรรมประเภทโลภเจตสิก  

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 31 ธ.ค. 2552 21:11 น.

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
สิ่งสมมุติ
วันที่ 1 ม.ค. 2553 23:48 น.

บัดนี้.. ผมเข้าใจแล้ว ขอบพระคุณครับ

 

 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าสู่ระบบ