พญานาคจะมีอัตภาพเป็นงู ด้วยเหตุ 2 ประการ
 
JANYAPINPARD
JANYAPINPARD
วันที่  29 ธ.ค. 2552
หมายเลข  14909
อ่าน  1,433

พระวินัยปิฎก มหาวรรค เล่ม ๔ ภาค ๑ - หน้าที่ ๓๒๔

อรรถกถาติรัจฉานคตวัตถุกถา

พึงทราบวินิจฉัยในคำว่า นาคโยนิยา อฏฺฏิยตินี้  ดังนี้:-

นาคนั้น ในประวัติกาล ย่อมได้เสวยอิสริยสมบัติเช่นกับเทพสมบัติด้วยกุศลวิบากแม้โดยแท้ ถึงกระนั้น สรีระแห่งนาค ผู้ปฏิสนธิด้วยอกุศลวิบาก มีปกติเที่ยวไปในน้ำ มีกบเป็นอาหาร ย่อมมีปรากฏด้วยการเสพเมถุนกับนางนาคชาติของตน คือมีชาติเสมอกันและด้วยการวางใจหยั่งลงสู่ความหลับ เพราะเหตุนั้น นาคนั้นจึงระอาด้วยกำเนิดนาคนั้น

ขออุทิศกุศลให้สรรพสัตว์


  ความคิดเห็น 1  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 4 พ.ค. 2563

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ