Print 
ธรรมชาติจิต
 
คนรักธรรมะ
วันที่  19 ธ.ค. 2552
หมายเลข  14802
อ่าน  2,166

ธรรมชาติของจิต ทำงานเอง (ตามเหตุปัจจัย) เพราะจิต เป็นธรรมอย่างหนึ่ง ซึ่งก็เป็นอนัตตา ถ้าเช่นนั้น เมื่อใดที่จิตเกิดความคิดที่ไม่ดีขึ้นมา (ซึ่งเกิดโดยไม่จงใจ) อย่างนี้ถือว่า เป็นบาป หรือไม่คะ  และ บาป-บุญ เกิดจาก กรรม (การกระทำ) เท่านั้น ใช่หรือไม่คะ 

 


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
prachern.s
วันที่ 22 ธ.ค. 2552 09:01 น.

ธรรมชาติของจิต คือ รู้แจ้งอารมณ์ เกิดเพราะปัจจัย ไม่เที่ยง เป็นทุกข์เป็นอนัตตา  บาปหรือบุญอยู่ที่จิต ขณะที่จิตเป็นอกุศล เป็นไปทางกายทางวาจา ทางใจ ทำให้ผู้อื่นเป็นทุกข์ เดือดร้อน ขณะนั้นเป็นบาป เป็นอกุศลกรรมขณะใดที่จิตเป็นกุศล เป็นไปทางกาย ทางวาจา ทางใจ  เป็นไปในบุญญกิริยาวัตถุขณะนั้น เป็นบุญ  กรรมคือเจตนาที่เป็นไปทางกาย วาจา ใจ  ถ้าเป็นไปกับอกุศลเป็นอกุศลกรรม ถ้าเป็นไปกับกุศล เป็นกุศลกรรม..

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
วิริยะ
วันที่ 22 ธ.ค. 2552 10:01 น.

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
hadezz
วันที่ 22 ธ.ค. 2552 14:13 น.

  ขอบคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
สุภาพร
วันที่ 29 ธ.ค. 2552 09:43 น.

ขอเรียนถามว่า จิตที่คิดเป็นอกุศลจิตที่ไม่ดี แต่เพียงแต่ดิดในใจเท่านั้น ยังไม่ได้ล่วง  ทางกาย วาจา และยังไม่ได้ทำผู้อื่นเดือดรัอน ขณะนั้นเป็นบาปแล้วใช่ไหมค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
paderm
paderm
วันที่ 29 ธ.ค. 2552 15:43 น.

บาปหรืออกุศลมีหลายระดับครับ ดังนั้นหากเพียงคิดในใจเป็นไปในอกุศล  ก็เป็นบาปแล้ว แต่บาปนั้นไม่เป็นปัจจัยให้ต้องไปในอบายภูมิครับ แต่สะสมเป็นอุปนิสัยของคน  นั้นต่อไป เช่น เมื่อโกรธในใจ ก็สะสมให้เป็นคนที่โกรธง่ายขึ้น เป็นต้น

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าสู่ระบบ