Print 
พระสูตรที่ ...บ่อย ๆ
 
สามารถ
วันที่  18 ธ.ค. 2552
หมายเลข  14785
อ่าน  2,225

พระสูตรที่มีการกล่าวว่า ...บุคคลย่อมเกิดบ่อย ๆ ...ยาจกย่อมขอบ่อย ๆ " อยู่ส่วนไหนของพระ ไตรปิฎกครับอัสมิมานะคืออะไรครับอามิส คืออะไรครับ และมีอะไรบ้างในธาตุมนสิการ เรื่อง ปฐวีธาตุ อาโปธาตุ วาโยธาตุ เตโชธาตุ มีการกล่าวว่า "ปฐวีธาตุ อาโปธาตุ วาโยธาตุ เตโชธาตุ ...ภายในก็ดี  ภายนอกก็ดี  ที่กำหนดได้  มีในตน  อาศัย ตน ..." คำว่า กำหนดได้ มีในตนอาศัยตน  ...ท่านมีความมุ่งหมายว่าอย่างไรครับ (โดยเฉพาะคำว่า กำหนดได้) ขอบพระคุณครับ


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
prachern.s
วันที่ 18 ธ.ค. 2552 16:25 น.

บุคคลย่อมเกิดบ่อย ๆ ... ขอเชิญคลิกอ่านที่  บ่อย ๆ [อุทัยสูตร] อัสมิมานะคือ มานะ ความสำคัญตน  ความถือตัวว่าเรามีอยู่  ความถือตัวว่าเป็นเราอามิส คือเหยื่อ  ส่วนใหญ่จะหมายถึงกามคุณ  แต่ในบางแห่งหมายถึงวัฏฏะทั้งสิ้น" คำว่า กำหนดได้ มีในตน อาศัยตน.. ท่านมุ่งหมายธาตุภายในกายของเรา ที่รู้ได้  สัมผัสถูกต้องได้...

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
สามารถ
วันที่ 19 ธ.ค. 2552 00:13 น.

ขอบพระคุณครับ

 

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 19 ธ.ค. 2552 10:01 น.

อัสมิมานะ คือ สำคัญว่าเป็นตัวเรา  ยินดีในความเป็นเรา  ถ้าสติเกิดก็ระลึกว่าที่เคยสำคัญว่าเป็นเรา  แท้ที่จริงแล้ว  เราไม่มี  มีแต่สภาพธรรมะที่เกิดเพราะเหตุปัจจัยค่ะอามิส  หมายถึง รูป  เสียง  กลิ่น  รส  สัมผัส  เช่น  ขณะนี้เราก็เปรียบเหมือนปลาที่ติดเบ็ด  ติดอยู่ในกามคุณ 5 มีหนทางเดียวคืออบรมปัญญาเพื่อจะละการติดเบ็ดค่ะพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรม  จุดประสงค์เพื่อให้เข้าใจทุกข์  โดยธาตุ  โดยขันธ์ ฯลฯ ต้องเข้าใจตรงลักษณะจริง ๆ เช่น  แข็งที่ตัว  หรือแข็งที่ภายนอก  เป็นธรรมไม่ใช่เรา

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
คุณ
วันที่ 19 ธ.ค. 2552 13:26 น.

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
orawan.c
orawan.c
วันที่ 21 ธ.ค. 2552 10:25 น.

ขอบคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
ดีเอ็นเอส
วันที่ 23 ธ.ค. 2552 11:23 น.

ขออนุโมทนาครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าสู่ระบบ