มนุษย์เป็นผู้ประมาทอยู่ [เรื่องนางปติปูชิกา]
 
paderm
paderm
วันที่  2 ธ.ค. 2552
หมายเลข  14437
อ่าน  1,684
 พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท เล่ม ๑ ภาค ๒ ตอน ๒ - หน้าที่ 45

   เรื่องนางปติปูชิกา

เทพบุตร.  อายุของมนุษย์มีประมาณเท่าไร ?

เทพธิดา.  ประมาณ  ๑๐๐  ปี.

เทพบุตร.  เท่านั้นเองหรือ ?

เทพธิดา.  ค่ะ  นาย.

เทพบุตร.  พวกมนุษย์ถือเอาอายุประมาณเท่านี้ เกิดแล้ว  เป็นผู้ประมาทเหมือนหลับ  ยังกาล ให้ล่วงไปหรือ  ?  หรือทำบุญมีทานเป็นต้น ?

เทพธิดา.  พูดอะไร  นาย,  พวกมนุษย์ประมาทเป็นนิตย์ 

ประหนึ่งถือเอาอายุตั้งอสงไขยเกิดแล้ว  ประหนึ่งว่าไม่แก่ไม่ตาย.

ความสังเวชเป็นอันมาก ได้เกิดขึ้นแก่มาลาภารีเทพบุตรว่า

" ทราบว่า  พวกมนุษย์ถือเอาอายุประมาณ  ๑๐๐  ปีเกิดแล้ว 

ประมาทนอนหลับอยู่.  เมื่อไรหนอ ?  จึงจักพ้นจากทุกข์ได้."


  ความคิดเห็น 1  
 
opanayigo
วันที่ 8 มิ.ย. 2553

สาธุ

......................

 
  ความคิดเห็น 2  
 
Nataya
วันที่ 29 มิ.ย. 2561

 

   กราบอนุโมทนาค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ