อิสิทาสเถรี

 
pornpaon
วันที่  22 ต.ค. 2552
หมายเลข  14058
อ่าน  1,037

[เล่มที่ 54] พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย เถรีคาถา เล่ม ๒ ภาค ๔ - หน้าที่ 463

ข้อความบางตอนจาก

อิสิทาสเถรี

ข้าพเจ้ากราบบิดามารดา และหมู่ญาติทุกคน บวชได้ ๗ วัน

ก็บรรลุวิชชา ๓ ข้าพเจ้ารู้ระลึกชาติได้ ๗ ชาติ จะบอกกรรมที่มีวิบากอย่างนี้

แก่แม่เจ้า ขอแม่เจ้า โปรดมีใจเป็นหนึ่ง ฟังวิบากกรรมนั้นเถิด. ในนครชื่อว่า เอรกัจฉะ ข้าพเจ้าเป็นช่างทองมีทรัพย์มาก มัวเมา

ในวัยหนุ่ม ทำชู้กับภริยาผู้อื่น. ข้าพเจ้าจุติจากโลกนั้นแล้ว ต้องไปหมกไหม้

อยู่ในนรกเป็นเวลานาน ครั้นออกจากนรกนั้นแล้ว ก็เข้าท้องนางวานร. ข้าพเจ้าคลอดได้ ๗ วัน วานรใหญ่จ่าฝูงก็กัดอวัยวะเพศผู้เสีย

นี้เป็นผลกรรมของข้าพเจ้า ที่เป็นชู้ภริยาผู้อื่น. ข้าพเจ้าจุติจากกำเนิดวานรนั้นแล้ว ก็ไปเข้าท้องแม่แพะตาบอด

และเป็นง่อย ในป่า แคว้นสินธพ. ข้าพเจ้าอายุได้ ๑๒ ปี พาเด็กขี่หลังไปกระแทกอวัยวะเพศ ป่วย

เป็นโรคหนอนฟอน นี้เป็นผลกรรมที่ทำชู้ภริยาผู้อื่น. ข้าพเจ้าจุติจากกำเนิดแพะแล้ว ก็เกิดในกำเนิดแม่โคของพ่อค้าโค

เป็นลูกโค ขนแดงดั่งน้ำครั่ง อายุ ๑๒ เดือนก็ถูกตอน.


เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ