เรื่องอุตตราอุบาสิกา [นางสิริมารู้สึกตัวขอโทษนางอุตตรา]
 
pornpaon
วันที่  18 ต.ค. 2552
หมายเลข  13992
อ่าน  1,339

พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท
เล่ม ๑ ภาค ๒ ตอน ๓ - หน้าที่ 444
   ข้อความบางตอนจาก เรื่องอุตตราอุบาสิกา

 นางสิริมารู้สึกตัวขอโทษนางอุตตรา

  ขณะนั้น  นางสิริมานั้นรู้สึกตัวว่าเป็นหญิงภายนอกแล้ว  คิดว่า " เรารดเนยใสที่เดือดพล่านลงเบื้องบนนางอุตตรานี้ เพราะเหตุเพียงความหัวเราะของสามี   ทำกรรมหนักแล้ว,  นางอุตตรานี้ไม่สั่งบังคับพวกทาสีว่า  ' พวกเธอจงจับเขาไว้ '  กลับห้ามพวกทาสีทั้งหมด  แม้ในเวลาที่ข่มเหงเรา  ได้ทำกรรมที่ควรแก่เราทั้งนั้น;  ถ้าเราไม่ขอให้นางอุตตรานี้อดโทษให้,  ศีรษะ ของเราจะพึงแตกออก ๗ เสี่ยง "  ดังนี้แล้ว  จึงหมอบลงแทบเท้าของนางอุตตรานั้น  แล้วกล่าวว่า " คุณแม่  ขอคุณแม่จงอดโทษให้ดิฉันเถิด. " นางอุตตรา.   ดิฉันเป็นธิดาที่มีบิดา  เมื่อบิดาอดโทษให้.  ก็จักอดโทษให้. นางสิริมา.  คุณแม่   ข้อนั้นจงยกไว้เถิด.   ดิฉันจักให้ท่านปุณณ-เศรษฐีผู้บิดาของคุณแม่อดโทษให้ด้วย. นางอุตตรา.   ท่านปุณณะ   เป็นบิดาบังเกิดเกล้าของคุณแม่ในวัฏฏะ,แต่เมื่อบิดาผู้บังเกิดเกล้าในวิวัฏฏะอดโทษให้  ดิฉันจึงจักอดโทษ. นางสิริมา.   ก็ใครเล่า ?   เป็นบิดาบังเกิดเกล้าของคุณแม่ในวิวัฎฎะ. นางอุตตรา.  พระสัมมาสัมพุทธเจ้า. นางสิริมา.  ดิฉันไม่มีความคุ้นเคยกับพระองค์. นางอุตตรา.  ฉันจักทำเอง.  พรุ่งนี้  พระศาสดาจักทรงพาภิกษุสงฆ์เสด็จมาที่นี้:   เธอจงถือสักการะตามแต่จะได้มาที่นี้แหละ   แล้วขอให้พระ-องค์อดโทษเถิด.


เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ