อยากทราบความหมายของคำว่า ตรัสรู้ ครับ

 
majweerasak
วันที่  1 ต.ค. 2552
หมายเลข  13795
อ่าน  15,124

ตรัสรู้ ในภาษาบาลีใช้คำว่าอะไรครับ

ตรัสรู้ คือ การรู้แจ้งสัจจธรรม ใช่ไหมครับ

ตรัสรู้ มีความหมายจริงๆ ตามศัพท์ว่าอย่างไรครับ


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
prachern.s
วันที่ 1 ต.ค. 2552
คำว่า ตรัสรู้ ในภาษาบาลีใช้คำว่า อภิสมย , ปฏิเวธ , อภิสมฺพุชฺฌติ .....การตรัสรู้ คือ การรู้แจ้งอริยสัจจธรรมอธิบาย การตรัสรู้ ก็หมายถึง การรู้แจ้ง การแทงตลอด ซึ่งอริยสัจจ์ทั้งหลายครับ
 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
wannee.s
วันที่ 1 ต.ค. 2552

ตรัสรู้ หมายถึงการรู้อย่างแจ่มแจ้ง รู้แจ้งอริยสัจจธรรมบรรลุเป็นพระอริยบุคคลแล้วแต่ระดับขั้นต่างๆ เช่น พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ เวลาที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมจบลง สาวกก็ได้ตรัสรู้ บรรลุเป็นพระโสดาบัน หรือบางพวกบรรลุเป็นพระอรหันต์ค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
majweerasak
วันที่ 2 ต.ค. 2552

ขอบคุณ และขออนุโมทนาครับ

พอเป็นภาษาไทยใช้คำว่า ตรัสรู้ เหมือนมาจากคำว่า ตรัส + รู้

ไม่ทราบว่า พอจะช่วยขยายความตรงนี้ได้ไหมครับ

เคยสงสัยตั้งแต่สมัยเด็กๆ แล้วเรียนในหนังสือเรียน มีข้อความว่า ทรงตรัสรู้ แต่ก็ไม่ค่อยเข้าใจ ต่อมาโตขึ้นได้มีโอกาสศึกษาธรรมะเพิ่มขึ้นถึงพอจะทราบว่า ตรัสรู้ เป็นการรู้แจ้ง หรือการบรรลุอริยสัจจธรรม แต่ก็ยังอยากรู้เพิ่มอีกอยู่ดี เพราะคำว่าตรัส น่าจะหมายถึง การกล่าว

ตรัสรู้ = ตรัส + รู้ = การกล่าว + รู้

พอจะช่วยขยายความให้กระจ่างขึ้นได้ไหมครับ

ขอประทานโทษที่ถามเรื่องคำศัพท์ อีกครั้งนะครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
khampan.a
วันที่ 2 ต.ค. 2552

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

เรียน ความเห็นที่ ๓ ครับ

คำว่า ตรัสรู้ ความหมายชัดเจนที่สุดแล้ว หมายถึง การรู้แจ้งอริยสัจจธรรม บรรลุเป็นพระอริยบุคคลขั้นต่างๆ ถ้าได้อ่าน ได้ศึกษาในพระไตรปิฎก มักจะพบข้อความที่ว่า ในเวลาจบเทศนา ความตรัสรู้ธรรมได้มีแก่สัตว์จำนวนเท่านั้นเท่านี้ เช่น ในกาลจบเทศนา การตรัสรู้ธรรมได้มีแก่สัตว์ ๘๔,๐๐๐ เป็นต้น นั่นหมายถึงการรู้แจ้งอริยสัจจธรรม ใช้ได้กับทุกอริยบุคคลที่ได้รู้แจ้งอริยสัจจธรรม แต่ถ้าเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จะใช้คำว่า "ทรงตรัสรู้" และที่สำคัญ ภาษาที่รักษาไว้ซึ่งพระพุทธพจน์ คือ ภาษาบาลี จึงเห็นได้ว่า คำว่า ตรัสรู้ ไม่ใช่ภาษาบาลี แต่เป็นคำไทย ที่เมื่ออธิบาย จากคำไทย เป็นคำไทยแล้ว ก็จะหมายถึง "การรู้อย่างแจ่มแจ้ง" แต่ถ้าเป็นภาษาบาลีแล้ว ก็มีหลายคำดังที่อาจารย์ prachern.s ได้ยกมา ความหมายก็ตรงตามที่ได้แปลไว้แล้ว และเป็นที่น่าสังเกตว่า คำว่า ตรัส ถ้าอยู่เดี่ยวๆ หมายถึง กล่าว หรือ พูด แต่ถ้าคำว่า "ตรัส" มาคู่กับคำว่า "รู้" เป็น "ตรัสรู้" เมื่อไหร่ คำว่า "ตรัส" ในที่นั้น ไม่ได้หมายถึง กล่าวหรือพูด แต่หมายถึง "แจ่มแจ้ง" เมื่อบวกกับ "รู้" เป็น "ตรัสรู้" จึงมีความหมายว่า "รู้อย่างแจ่มแจ้ง" นั่นเอง ครับ

...ขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆ ท่านครับ...

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
pornpaon
วันที่ 3 ต.ค. 2552

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
Sam
วันที่ 5 ต.ค. 2552

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
kinder
วันที่ 23 ธ.ค. 2555

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 9  
 
ประสาน
วันที่ 24 มิ.ย. 2561

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ