พระธรรมไพเราะคืออย่างไร
 
kanchana.c
kanchana.c
วันที่  20 ก.ย. 2552
หมายเลข  13623
อ่าน  3,813

     เคยได้ยินข้อความในพระสูตรหลายสูตร  ที่พรรณนาพระคุณของพระผู้มีพระภาคว่า  ทรงแสดงธรรมไพเราะในเบื้องต้น  ในท่ามกลาง  ในที่สุด  มาตั้งแต่เริ่มศึกษาธรรม เข้าใจเอาเองว่าทรงมีพระสุรเสียงไพเราะ ภาษาที่ใช้ก็คงสละสลวยตั้งแต่เริ่มต้น จนกระทั่งจบพระธรรมเทศนา  

     เพิ่งจะเข้าใจวันนี้เอง เมื่อไปฟังรรมที่มูลนิธิฯ และท่านอาจารย์ได้อธิบายว่า ที่กล่าวว่า “ไพเราะ” นั้น เพราะเป็นสัจจะความจริง และที่สำคัญที่สุด คือ ผู้ฟังจะต้องเข้าใจด้วย จึงจะกล่าวได้ว่า ไพเราะ ดังนั้นจึงไพเราะในเบื้องต้น  ท่ามกลาง และที่สุด ตามความเข้าใจหรือระดับปัญญาของผู้ฟังนั่นเอง คือ เข้าใจขั้นเริ่มต้น และค่อยๆ เข้าใจเพิ่มขึ้น จนกระทั่งเข้าใจถึงที่สุด คือ แทงตลอดในสภาพธรรมจนบรรลุคุณธรรมเป็นพระอรหันต์ และถ้าไม่มีผู้เข้าใจพระธรรม ก็แสดงว่าการตรัสรู้ที่ได้มาอย่างยากยิ่งของพระผู้มีพระภาคนั้นเป็นโมฆะ (สำหรับผู้ไม่เข้าใจ)

     พระสูตรลึกซึ้ง โดยอรรถอย่างนี้เอง และได้ยินว่า พระวินัยลึกซึ้งโดยกิจ และพระอภิธรรมลึกซึ้งโดยสภาวธรรม  ความคิดเห็นที่ 1  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 20 ก.ย. 2552

พระธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงงามในเบื้องต้น  ท่ามกลาง  ที่สุด  ก็ต่อเมื่อผู้ฟังน้อมนำมาประพฤติปฏิบัติตาม  ส่วนผู้ที่ไม่ได้ฟัง ไม่ได้ศึกษาพระธรรมก็จะไม่เห็นความงามของพระธรรม คือ ไม่ได้รับประโยชน์จากพระธรรมนั่นเองค่ะ

ขอเชิญคลิกอ่านที่นี่ค่ะ    ธรรมงามในเบื้องต้น งามในท่ามกลาง งามในที่สุด !

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
เมตตา
เมตตา
วันที่ 20 ก.ย. 2552

พระธรรมที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงนั้น  ที่ว่าพระธรรมงามนั้นเพราะ ทรงแสดงความจริง คือ  สัจจะ

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
วิริยะ
วันที่ 22 ก.ย. 2552

ขออนุโมทนาค่ะุ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
วันชัย๒๕๐๔
วันชัย๒๕๐๔
วันที่ 22 ก.ย. 2552

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 22 ก.ย. 2552

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
pornpaon
วันที่ 23 ก.ย. 2552

ขออนุโมทนาค่ะุ

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
hadezz
วันที่ 23 ก.ย. 2552

ขอบคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
suwit02
วันที่ 23 ก.ย. 2552

สาธุ

 
  ความคิดเห็นที่ 9  
 
orawan.c
orawan.c
วันที่ 24 ก.ย. 2552

ขอบคุณ และขออนุโมทนาค่ะ ยิ่งฟังพระธรรมเข้าใจมากเท่าไร ยิ่งซาบซึ้งในความไพเราะของพระธรรมมากเท่านั้น

 

 

 
  ความคิดเห็นที่ 10  
 
ING
วันที่ 30 ก.ย. 2552

เพิ่งได้เข้าใจคำว่าพระธรรมขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า ไพเราะในเบื้องต้น ไพเราะในท่ามกลาง และไพเราะในที่สุด..... เมื่อเกือบ 10 ปีที่แล้ว เมื่อเริ่มฟังพระธรรมของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า จากท่านอาจารย์สุจินต์  บริหารวนเขตต์ นี่เองค่ะ..... ขอกราบอนุโมทนาและขอบูชาพระคุณท่านอาจารย์มา ณ โอกาสนี้ และตลอดไป นับเป็นกุศลวิบากอันยอดของดิฉันเหลือเกินค่ะ..........ขออนุโมทนา ค่ะ สาธุ

 
  ความคิดเห็นที่ 11  
 
สามารถ
วันที่ 30 ก.ย. 2552
ด้วยการเป็นผู้มีความเพียรเจริญสติปัฎฐาน
 
  ความคิดเห็นที่ 12  
 
อภิรดี
วันที่ 5 ต.ค. 2552

ขออนุโมทนา ถึงแม้จะยังไม่เข้าใจ ธรรมก็ยังไพเราะ กราบอนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 14  
 
pamali
วันที่ 9 พ.ย. 2553
ขอบพระคุณและขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆ ท่านค่ะ
 
  ความคิดเห็นที่ 15  
 
ธนฤทธิ์
วันที่ 21 พ.ค. 2554
ขอบคุณและขออนุโมทนาครับ
 
  ความคิดเห็นที่ 16  
 
nopwong
nopwong
วันที่ 2 ธ.ค. 2555

ขออนุโมทนา

 
  ความคิดเห็นที่ 17  
 
papon
papon
วันที่ 28 มิ.ย. 2556

ขอบคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 18  
 
ใหญ่ราชบุรี
ใหญ่ราชบุรี
วันที่ 30 พ.ค. 2559

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ