พระธรรมไพเราะคืออย่างไร
 
kanchana.c
kanchana.c
วันที่  20 ก.ย. 2552
หมายเลข  13623
อ่าน  3,424

     เคยได้ยินข้อความในพระสูตรหลายสูตร  ที่พรรณนาพระคุณของพระผู้มีพระภาคว่า  ทรงแสดงธรรมไพเราะในเบื้องต้น  ในท่ามกลาง  ในที่สุด  มาตั้งแต่เริ่มศึกษาธรรม เข้าใจเอาเองว่าทรงมีพระสุรเสียงไพเราะ ภาษาที่ใช้ก็คงสละสลวยตั้งแต่เริ่มต้น จนกระทั่งจบพระธรรมเทศนา  

     เพิ่งจะเข้าใจวันนี้เอง เมื่อไปฟังรรมที่มูลนิธิฯ และท่านอาจารย์ได้อธิบายว่า ที่กล่าวว่า “ไพเราะ” นั้น เพราะเป็นสัจจะความจริง และที่สำคัญที่สุด คือ ผู้ฟังจะต้องเข้าใจด้วย จึงจะกล่าวได้ว่า ไพเราะ ดังนั้นจึงไพเราะในเบื้องต้น  ท่ามกลาง และที่สุด ตามความเข้าใจหรือระดับปัญญาของผู้ฟังนั่นเอง คือ เข้าใจขั้นเริ่มต้น และค่อยๆเข้าใจเพิ่มขึ้น จนกระทั่งเข้าใจถึงที่สุด คือ แทงตลอดในสภาพธรรมจนบรรลุคุณธรรมเป็นพระอรหันต์ และถ้าไม่มีผู้เข้าใจพระธรรม ก็แสดงว่าการตรัสรู้ที่ได้มาอย่างยากยิ่งของพระผู้มีพระภาคนั้นเป็นโมฆะ (สำหรับผู้ไม่เข้าใจ)

     พระสูตรลึกซึ้ง โดยอรรถอย่างนี้เอง และได้ยินว่า พระวินัยลึกซึ้งโดยกิจ และพระอภิธรรมลึกซึ้งโดยสภาวธรรม


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 20 ก.ย. 2552 17:11 น.

พระธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงงามในเบื้องต้น  ท่ามกลาง  ที่สุด  ก็ต่อเมื่อผู้ฟังน้อมนำมาประพฤติปฏิบัติตาม  ส่วนผู้ที่ไม่ได้ฟัง ไม่ได้ศึกษาพระธรรมก็จะไม่เห็นความงามของพระธรรม คือ ไม่ได้รับประโยชน์จากพระธรรมนั่นเองค่ะ

ขอเชิญคลิกอ่านที่นี่ค่ะ    ธรรมงามในเบื้องต้น งามในท่ามกลาง งามในที่สุด !

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
เมตตา
เมตตา
วันที่ 20 ก.ย. 2552 20:29 น.

พระธรรมที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงนั้น  ที่ว่าพระธรรมงามนั้นเพราะ ทรงแสดงความจริง คือ  สัจจะ

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
วิริยะ
วันที่ 22 ก.ย. 2552 16:31 น.

ขออนุโมทนาค่ะุ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
วันชัย๒๕๐๔
วันชัย๒๕๐๔
วันที่ 22 ก.ย. 2552 20:27 น.

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 22 ก.ย. 2552 22:32 น.

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
pornpaon
วันที่ 23 ก.ย. 2552 04:51 น.

ขออนุโมทนาค่ะุ

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
hadezz
วันที่ 23 ก.ย. 2552 10:46 น.

ขอบคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
suwit02
วันที่ 23 ก.ย. 2552 23:26 น.

สาธุ

 
  ความคิดเห็นที่ 9  
 
orawan.c
orawan.c
วันที่ 24 ก.ย. 2552 04:28 น.

ขอบคุณ และขออนุโมทนาค่ะ ยิ่งฟังพระธรรมเข้าใจมากเท่าไร ยิ่งซาบซึ้งในความไพเราะของพระธรรมมากเท่านั้น

 

 

 
  ความคิดเห็นที่ 10  
 
ING
วันที่ 30 ก.ย. 2552 14:49 น.

เพิ่งได้เข้าใจคำว่าพระธรรมขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า ไพเราะในเบื้องต้น ไพเราะในท่ามกลาง และไพเราะในที่สุด..... เมื่อเกือบ 10 ปีที่แล้ว เมื่อเริ่มฟังพระธรรมของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า จากท่านอาจารย์สุจินต์  บริหารวนเขตต์ นี่เองค่ะ..... ขอกราบอนุโมทนาและขอบูชาพระคุณท่านอาจารย์มา ณ โอกาสนี้ และตลอดไป นับเป็นกุศลวิบากอันยอดของดิฉันเหลือเกินค่ะ..........ขออนุโมทนา ค่ะ สาธุ

 
  ความคิดเห็นที่ 11  
 
สามารถ
วันที่ 30 ก.ย. 2552 16:18 น.
ด้วยการเป็นผู้มีความเพียรเจริญสติปัฎฐาน
 
  ความคิดเห็นที่ 12  
 
อภิรดี
วันที่ 5 ต.ค. 2552 19:25 น.

ขออนุโมทนา ถึงแม้จะยังไม่เข้าใจ ธรรมก็ยังไพเราะ กราบอนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 14  
 
pamali
วันที่ 9 พ.ย. 2553 09:47 น.
ขอบพระคุณและขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆท่านค่ะ
 
  ความคิดเห็นที่ 15  
 
ธนฤทธิ์
วันที่ 21 พ.ค. 2554 19:30 น.
ขอบคุณและขออนุโมทนาครับ
 
  ความคิดเห็นที่ 16  
 
nopwong
nopwong
วันที่ 2 ธ.ค. 2555 02:13 น.

ขออนุโมทนา

 
  ความคิดเห็นที่ 17  
 
papon
papon
วันที่ 28 มิ.ย. 2556 23:01 น.

ขอบคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 18  
 
ใหญ่ราชบุรี
ใหญ่ราชบุรี
วันที่ 30 พ.ค. 2559 11:36 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ