ข้อสอบนี้ ผ่านไหมคะ
 
paderm
paderm
วันที่  1 มิ.ย. 2552
หมายเลข  12542
อ่าน  657
ขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัย

ท่านอ.สุจินต์
.........มีใครอยากสอบบ้างไหมคะ ฟังกันมาตั้งนาน 5 ปีบ้าง 2 เดือนบ้าง มีใครอยากสอบบ้างไหมคะ    แล้วก็จะสอบเอาคะแนนหรือว่าจะสอบรู้ความจริง  อยากสอบบ้างไหมคะ

ผู้ฟัง
..อยากสอบรู้ความจริงท่านอ.สุจินต์.....ขออนุญาตที่จะสอบนะคะ ในห้องนี้มีคนเท่าไหร่ เป็นมิตรกับใครบ้าง   สอบแล้วใช่ไหมคะ

ผู้ฟัง
....การที่จะเป็นมิตรกับใครบ้าง ตรงนี้ไม่ทั้งหมดค่ะท่านอาจารย์ท่านอ.สุจินต์....ทำไมหละคะ   เป็นไม่ได้หรือคะเมตตา ความเป็นมิตร ความเป็นเพื่อน

ยิ่งมากเท่าไหร่ก็ยิ่งเป็นประโยชน์ ไม่ทำให้ใครเดือดร้อนเลยแม้แต่ใจของบุคคลนั้นเอง

ผู้ฟัง
.....ท่านอาจารย์คะ คือบางครั้งก็ถามใจตัวเองว่าทำไมถึงไม่เป็นมิตรทั้งหมด บาง

ครั้งเห็นแล้วก็มีโทสะบ้าง บางครั้งก็เฉยๆ บ้าง

ท่านอาจารย์
...ไม่ชอบหนึ่งขณะที่คิดว่าน้อยมากที่เกิดความขุ่นเคืองที่เกิดแล้วดับไป

นะคะสะสมอยู่ในจิต ที่จะเป็นปัจจัยทำให้ไม่มีใครต้องทำอะไรให้ แค่เห็นก็ไม่ชอบ คิดดู

ค่ะ แล้วฟังธรรมทำไมผู้ฟัง...ฟังเพื่อขัดเกลาค่ะท่านอาจารย์ เพื่อที่จะละตรงนี้ค่ะท่านอ.สุจินต์....เพื่อที่จะรู้ว่า ขณะใดที่ไม่ชอบ ขณะนั้นไม่ใช่มิตรค่ะ ถ้าทุกคนเป็นมิตร

เพียงแค่เห็นกันนะคะ พร้อมที่จะทำประโยชน์เกื้อกูล ไม่ใช่ว่าต้องการอะไรจากมิตร แต่

จะทำอะไรกับเขาที่เป็นประโยชน์กับเขาที่มีโอกาสได้พบกันที่เป็นเพื่อนกัน สามารถจะ

ทำอะไรให้เขาให้เป็นประโยชน์กับเขาบ้าง  นั่นคือพร้อมที่จะเป็นประโยชน์เกื้อกูล จิต

อ่อนนะคะ ผ่านไหมคะ ข้อสอบนี้ คะ ข้อสอบนี้ยากไหมคะ

  อุทิศกุศลให้สรรพสัตว์


  ความคิดเห็น 1  
 
ปริศนา
วันที่ 1 มิ.ย. 2552

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 2  
 
K
K
วันที่ 1 มิ.ย. 2552

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็น 3  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 1 มิ.ย. 2552

  ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็น 4  
 
จักรกฤษณ์
วันที่ 1 มิ.ย. 2552

 ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็น 5  
 
วันชัย๒๕๐๔
วันชัย๒๕๐๔
วันที่ 1 มิ.ย. 2552
ขออนุโมทนาครับ
 
  ความคิดเห็น 6  
 
suwit02
วันที่ 1 มิ.ย. 2552

สาธุ

 
  ความคิดเห็น 7  
 
เมตตา
เมตตา
วันที่ 1 มิ.ย. 2552

  เมตตา ความเป็นมิตร ความเป็นเพื่อน  ยิ่งมากเท่าไหร่ก็ยิ่งเป็นประโยชน์

 ไม่ทำให้ใครเดือดร้อนเลยแม้แต่ใจของบุคคลนั้นเอง  สอบผ่านแน่นอน  แต่

  ถ้ายังเมตตาไม่ได้  สอบไม่ผ่านค่ะ  ยังเข้าใจพระธรรมไม่พอ...

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 8  
 
orawan.c
orawan.c
วันที่ 2 มิ.ย. 2552

รู้ว่ากิเลสยังหนามากๆ ๆ ๆ ๆ

ต้องอบรมเจริญปัญญาอีกเยอะ

จึงพอสอบได้บ้าง แต่ยังคงไม่ผ่านค่ะ

ขออนุโมทนา

 
  ความคิดเห็น 9  
 
pornpaon
วันที่ 3 มิ.ย. 2552

แม้ปกติจะเฉยๆ ไม่ค่อยโกรธ  แต่ก็ยังสอบไม่ผ่านค่ะ

เพราะเมื่อใดหากได้โกรธ แม้สั้นๆ ไม่นาน แต่มักมีกำลังแรง

ความเมตตา ความเป็นมิตร มีน้อย

เพราะ...ยังฟังไม่พอ ยังเข้าใจไม่พอ ยังอดทน...ไม่พอ ค่ะ

ต้องฟังอีก สะสมความเข้าใจอีก และอดทนต่อไปอีก

จิรกาลภาวนา...กว่าจะสอบผ่าน

ขออนุโมทนาคุณ paderm

ขออนุโมทนาในกุศลจิตทุกท่านค่ะ

 
  ความคิดเห็น 10  
 
JANYAPINPARD
JANYAPINPARD
วันที่ 4 มิ.ย. 2552

การให้คะแนนทางโลกกับการให้คะแนนทางธรรมะ..น่าจะไม่เหมือนกันทางโลก...50 %จาก 100% ถือว่าผ่านในทางธรรมอกุศลกรรมที่กระทำโดยบุคคลที่ต่ำก่วาโสดาบัน..แม้เล็กน้อยสามารถนำเกิดในอบายภูมิได้(สอบตกแน่นอน)ข้อความจากพระไตรปิฎก...พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท เล่ม ๑ ภาค ๒ ตอน ๓-หน้าที่ 2

“บุคคลไม่ควรดูหมิ่นบาปว่า  บาปมีประมาณน้อย

  จักไม่มาถึง แม้หม้อน้ำ  ยังเต็มด้วยหยาดน้ำที่

 
ตกลง (ทีละหยาดๆ )  ได้ฉันใด,  ชนพาลเมื่อสั่งสม

 
บาปแม้ทีละน้อย ๆ   ย่อมเต็มด้วยบาปได้  ฉันนั้น”

อนุโมทนาคะ

 
  ความคิดเห็น 11  
 
ajarnkruo
วันที่ 4 มิ.ย. 2552

ขณะใดที่เมตตาไม่ได้...ขณะนั้นก็สอบตก

แต่ขณะใดที่ไม่รู้สภาพธรรมตามความเป็นจริง

ขณะนั้นแม้เป็นกุศลแต่ไม่รู้ก็สอบตก...ตกเพราะไม่รู้และยึดสภาพธรรมว่าเป็นตัวตน

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็น 12  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 6 มิ.ย. 2552

ถ้าพิจารณาถึงความตายบ่อยๆ คิดถึงว่าชีวิตนี้เหลือน้อยแล้ว พร้อมที่จะจากทุกขณะ

เห็นกันตอนนี้อาจจะไม่เห็นกันอีก  สิ่งที่ดีที่สุดคือให้อภัยและทำประโยชน์ให้คนอื่นค่ะ

 
  ความคิดเห็น 13  
 
wirat.k
wirat.k
วันที่ 7 มิ.ย. 2552

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็น 14  
 
ทศพล.com
วันที่ 9 มิ.ย. 2552

เห็นอกุศลของตัวเองแล้วไม่อยากสอบ  ขออนุโมทนาท่านอื่นด้วยที่ท่านสะสมมาดี

 
  ความคิดเห็น 15  
 
สุภาพร
วันที่ 16 มิ.ย. 2552

ขอขอบพระคุณและอนุโมทนาค่ะ ข้อสอบนี้ยังไม่ผ่านค่ะ

 
  ความคิดเห็น 16  
 
Jans
Jans
วันที่ 18 มิ.ย. 2552

กราบอนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 17  
 
อภิรดี
วันที่ 5 พ.ย. 2552
ไม่ผ่านค่ะ
 
  ความคิดเห็น 18  
 
วิริยะ
วันที่ 6 พ.ย. 2552
ข้อสอบนี้ยังสอบไม่ผ่านแน่นอน กราบอนุโมทนาค่ะ
 
  ความคิดเห็น 19  
 
petcharath
วันที่ 6 พ.ย. 2552
ขออนุโมทนาค่ะ
 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ