ชื่อว่าเป็นอนัตตาเพราะเหตุ ๔
 
JANYAPINPARD
JANYAPINPARD
วันที่  1 พ.ค. 2552
หมายเลข  12163
อ่าน  1,202

               พระอภิธรรมปิฎก วิภังค์ เล่ม ๒ ภาค ๑ - หน้าที่ 172

            อนึ่ง  จักขุนั้น  ชื่อว่า เป็นอนัตตา ด้วยอรรถว่าไม่เป็นไปในอำนาจ.อีกอย่างหนึ่ง   ความที่จักขุนั้นเป็นไปในอำนาจของใคร ๆ  ในฐานะ ๓  เหล่านี้คือ   จักขุนี้เกิดขึ้นแล้วขอจงอย่าถึงการตั้งอยู่   ถึงการตั้งอยู่แล้ว   จงอย่าแก่  ถึง การแก่แล้ว   จงอย่าแตกดับ   ดังนี้  หามีได้ไม่  เป็นของสูญ  ไปจากอาการที่เป็นไปในอำนาจนั้น     เพราะฉะนั้น      จักขุนั้น    จึงชื่อว่า   เป็นอนัตตา  เพราะเหตุ๔    เหล่านั้น  คือ  โดยความเป็นของสูญ ๑  โดยความไม่มีเจ้าของ  ๑   โดยเป็นสิ่งที่ควรทำตามชอบใจไม่ได้ ๑  โดยปฏิเสธต่ออัตตา ๑.  ความคิดเห็นที่ 1  
 
suwit02
วันที่ 6 พ.ค. 2552

สาธุ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
รวส
วันที่ 22 พ.ย. 2552

กราบอนุโมทนาครับ

                                                          สาธุ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
papon
papon
วันที่ 2 ก.พ. 2557

ขอบคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
ใหญ่ราชบุรี
ใหญ่ราชบุรี
วันที่ 3 ก.พ. 2557

สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ และขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ