บางคนรวย...บางคนจน
 
ธีรวุฒิ
วันที่  17 เม.ย. 2552
หมายเลข  11982
อ่าน  935
เรียนถามว่า เพราะเหตุอะไร?  ที่ทำให้คนบางคนเกิดมารวย  บางคนเกิดมาจน  คนบางคนเกิดมา  หน้าตาดี  มีมารยาท

  ความคิดเห็น 1  
 
prachern.s
วันที่ 19 เม.ย. 2552

เมื่อว่าโดยสมมุติโวหารของชาวโลก มีคนจน คนรวย คนสวย คนไม่สวย คนมียศคนไม่มียศ  คนมีโรค คนไม่มีโรค คนอายุยืน คนอายุสั้น  เป็นต้น  ตามหลักพระธรรมของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงแสดงว่า คนที่เกิดมาต่างกัน เพราะมีเหตุในอดีตที่ต่างกัน ผลปัจจุบันจึงต่างกัน  เหตุอดีตก็คือ กุศลกรรมและอกุศลกรรมดังข้อความในจูฬกรรมวิภังคสูตรมีว่า ...

กฏแห่งกรรม [จูฬกัมมวิภังคสูตร] ยากจน 

 
  ความคิดเห็น 2  
 
paderm
paderm
วันที่ 19 เม.ย. 2552

  แต่จากคำถามที่ว่า  มีมารยาท  ตรงนี้เกิดจากอุปนิสัยที่ได้สะสมทางกาย วาจาที่ได้

อบรมมาจนเคยชินในอดีตที่ผ่านมา   ส่วนหน้าตาดี รวย จน เป็นผลของกุศลกรรมหรือ

อกุศลกรรม ครับ ขออนุโมทนา

 
  ความคิดเห็น 3  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 19 เม.ย. 2552

คนทุกเกิดมารูปร่างหน้าตา นิสัย ฐานะ ต่างกันตามกรรมและการสั่งสมมาในอดีต  ถ้า

เราเห็นใครหน้าตาดี  รวย เก่ง ก็แสดงให้เห็นว่าในอดีตเขาเคยให้ทาน รักษาศีล แต่

ทั้งหมดไม่เที่ยง ไม่ยั่งยืน  การสั่งสมปัญญาและความดีเท่านั้นที่ทำให้เราพ้นทุกข์ค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ