การเบียดเบียนทำร้ายสัตว์ให้ได้รับบาดเจ็บแต่ไม่ถึงตาย
 
ทรงศักดิ์
วันที่  3 พ.ค. 2549
หมายเลข  1175
อ่าน  1,242

        1. เป็นการผิดศีลข้อ 1 ใช่ไหมครับและ มีข้อกำหนดเกี่ยวกับอกุศลกรรมบถเหมือนการฆ่าสัตว์หรือไม่ครับ

        2. การส่งผล จะให้ปฏิสนธิวิบากได้หรือไม่ ครับ  ความคิดเห็นที่ 1  
 
study
วันที่ 4 พ.ค. 2549

๑. ๒.  อยู่ที่เจตนาว่าประสงค์อย่างไร ถ้าเจตนาฆ่าให้ตาย แต่สัตว์นั้นไม่ตาย คือได้รับบาดเจ็บ  เป็นกรรมที่ไม่ครบองค์  ให้ผลในปวัติกาลไม่นำปฏิสนธิ 

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
ทรงศักดิ์
วันที่ 4 พ.ค. 2549

จากคำถาม  หมายถึงมีเจตนาทำร้ายให้บาดเจ็บเท่านั้น เช่น ชกต่อยให้บาดเจ็บหรือเอาไม้ตีให้ขาหักหรือทำร้ายให้ถึงพิการ เป็นต้น นะครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
study
วันที่ 4 พ.ค. 2549

ถ้าเป็นเจตนาทำร้ายให้ได้รับบาดเจ็บ ไม่เป็นอกุศลกรรมบถ แต่ขณะนั้นขาดเมตตาขาดกรุณาในสัตว์ทั้งหลาย

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
ภพฺพาคมโน
วันที่ 10 พ.ค. 2549

ปาณาติบาต มีองค์ ๕ ๑. ปาโณ (สัตว์นั้นมีชีวิต)๒. ปาณสญฺญิตา (รู้ว่าสัตว์นั้นมีชีวิต)๓. วธกจิตฺตํ (จิตคิดจะฆ่า) ๔. อุปกฺกโม (ทำความเพียรเพื่อฆ่า)๕. เตน มรณํ (สัตว์ตายเพราะความเพียรนั้น)

          ถ้าก่อนตายจิตนึกถึงตอนที่เคยเบียดเบียนสัตว์  ชวนจิตจะเป็นอกุศล  จะเป็นเหตุให้ลงอบาย คือ เกิดในนรกหรือสัตว์เดรัจฉาน

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ