เด็กมหัศจรรย์
 
kanchana.c
kanchana.c
วันที่  22 มี.ค. 2552
หมายเลข  11719
อ่าน  1,602
น้องกล้า เด็กชายวัย ๖ ขวบ หน้าตาน่ารักน่าเอ็นดู ที่นั่งใกล้ๆ เราเมื่อวันก่อน เห็นเขียนหนังสือ จดข้อความธรรมจากไวท์บอร์ดที่สรุปเนื้อความจากพระสูตร เรายังทึ่งในความสนใจธรรมของเด็กวัย ๖ ขวบ ในวันนี้คุณธิดารัตน์เล่าว่า มีผู้ถามน้องกล้าว่า คุณแม่ไปไหน น้องกล้าตอบว่า ตอนนี้คุณแม่ไม่ได้อยู่ในโลกของผม ...โอ้โห เด็กมหัศจรรย์

  ความคิดเห็น 1  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 22 มี.ค. 2552

 ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

  ธรรมไม่ได้สาธารณะกับทุกคน  บุคคลผู้ที่ได้สะสมเหตุที่ดีมา   ย่อมมีโอกาสได้ฟังได้ศึกษา และได้เข้าใจพระธรรมตามกำลังปัญญาของตนเอง  ไม่จำกัดเพศ ไม่จำกัดวัยเลย  ในสมัยทีพระผู้มีพระภาคยังทรงพระชนม์อยู่  ผู้ที่มีอายุน้อยๆ เช่น ๕ ขวบ ๗ ขวบ ก็สามารถที่จะรู้แจ้งอริยสัจจธรรม ถึงความเป็นพระอรหันต์ได้  ที่สำคัญขึ้นอยู่กับปัญญาซึ่งเป็นความเข้าใจถูกเห็นถูก  เป็นหลัก   พระธรรมจึงเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลสำหรับผู้ที่ได้ฟังได้ศึกษา อย่างแท้จริง  สำหรับน้องกล้า "เด็กชาย  ภูมิศิวัฒน์  ทิตตภักดี"  เป็นเด็กที่สนใจธรรม (อ่านและเขียนหนังสือได้ และทราบมาว่าได้อ่านชาดก ได้อ่านพระสูตร  ด้วย)  มาศึกษาธรรมกับคุณแม่ ที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา  ชอบจดธรรม  ชอบถามธรรม(เป็นการส่วนตัว)   มีบางประเด็นที่มีโอกาสได้พูดคุยสนทนากับน้องกล้า  น้องกล้าพูดว่าชีวิตเต็มไปด้วยกองแห่งทุกข์   (เพราะพึ่งจะได้ฟังพระสูตร ที่เกี่ยวกับโลกตั้งอยู่แล้วในทุกข์  เมื่อวันเสาร์พอดี) พระโสดาบัน พระสกทาคามี พระอนาคามี  เป็นผู้ที่ละกองแห่งทุกข์ไปตามลำดับ  จนถึงความเป็นพระอรหันต์  จึงจะเป็นผู้สิ้นทุกข์ทั้งปวงได้  (แล้วน้องกล้าก็ได้วาดรูปให้ดูว่านี้เป็นเส้นทางของพระอริยเจ้า) น้องกล้ายังได้พูดต่ออีกว่าพระอรหันต์ไม่มีทุกข์ใจ   เพราะดับกิเลสหมด แต่ท่านยังมีทุกข์กาย อยู่นะ นอกจากนั้น น้องกล้า  ยังพูดถึงภวังคจิต  ด้วย ว่า ขณะที่ไม่ได้เห็น  ไม่ได้ยิน  ไม่ได้กลิ่น  ไม่ได้ลิ้มรส  ไม่ได้รู้สิ่งที่กระทบสัมผัส  ไม่คิดนึก  เป็นต้น อารมณ์ของโลกนี้ไม่ปรากฏ  ขณะนั้นเป็นภวังคจิต  รวมถึงขณะที่นอนหลับสนิท โดยไม่ฝัน ด้วยนะ  เพราะฝันไมใช่ภวังจิต ทำให้ผู้ร่วมฟัง(นอกรอบ) หลายท่านชื่นชมมาก  และมีบางท่านบอกว่า แม้แต่ตัวเราเองยังไม่รู้ถึงขนาดนั้นเลย   จึงแสดงให้เห็นถึงการสะสมมาของแต่ละบุคคลอย่างแท้จริงหนทางของการเดินทางในสังสารวัฏฏ์ยังอีกยาวไกล  การมีโอกาสได้สะสมความเข้าใจถูกเห็นถูกเป็นปกติในชีวิตประจำวัน   จึงเป็นสิ่งที่สำคัญ ครับ  ...ขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆ ท่านครับ... 
 
  ความคิดเห็น 2  
 
pornchai.s
pornchai.s
วันที่ 22 มี.ค. 2552


 

เด็กชาย ภูมิศิวัฒน์  ทิตตภักดี (น้องกล้า)

 
  ความคิดเห็น 3  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 22 มี.ค. 2552

แสดงให้เห็นว่าน้องกล้าต้องเป็นผู้ทีเคยสั่งสมบุญและปัญญามาแล้วในอดีต จึงได้มา

ในสถานที่ดีๆ ได้พบกับบัณฑิต ได้ฟังธรรมที่หาฟังได้ยาก ขออนุโมทนาในกุศลจิตค่ะ 

 
  ความคิดเห็น 4  
 
เมตตา
เมตตา
วันที่ 22 มี.ค. 2552

  เด็กชาย ภูมิศิวัฒน์  ทิตตภักดี (น้องกล้า) เป็นเด็กน่ารักมาก ได้เห็นน้องกล้านั่งฟังพระธรรมอย่างตั้งใจ  ยังคิดว่าเด็กคนนี้น่ารัก  ไม่กวนคุณแม่ขณะฟังพระธรรมเลย

ได้แต่คิดในใจว่าน้องกล้าคงจะไม่เข้าใจสักเท่าไหร่เพราะยังเด็กมาก แต่เมื่อได้ค่อยๆ สะสมการฟังพระธรรมตั้งแต่เด็ก เมื่อโตขึ้นจะเป็นการสะสมอุปนิสัยในการฟังพระธรรม 

แต่เมื่ออาทิตย์ก่อนช่วงพัก  ได้มีโอกาสเห็นน้องกล้าสนทนากับท่านผู้หนึ่งถึงเรื่องของ  สวรรค์ ๖ ภูมิ  น้องกล้าตอบอย่างชัดเจนว่าชั้นที่ติดกับมนุษย์คือ  ชั้นจาตุมหาราชิกา

จึงได้ถามต่อว่าแล้วชั้นถัดไปละค่ะ  น้องกล้าตอบว่า  ดาวดึงส์  ยามา   ดุสิต   น้องกล้า

ตอบอย่างมั่นใจมาก   ไม่น่าเชื่อเลย  หากไม่ได้ยินกับตัวเอง  ทำให้ยิ่งเข้าใจเรื่องการสั่งสมการฟังพระธรรมของน้องกล้ามาตั้งแต่อดีตชาติ  มาในภพชาตินี้แม้อายุยังน้อย

เมื่อได้ฟังพรธรรมก็มีความเข้าใจดี  ขออนุโมทนาค่ะ 

 

 
  ความคิดเห็น 5  
 
saifon.p
วันที่ 22 มี.ค. 2552
ขออนุโมทนาน้องกล้าทีเคยสั่งสมบุญและปัญญามาแล้วในอดีต  เห็นรูปน้องก้มกราบแทบเท้าท่านอาจารย์ในวันมาฆบูชา52แล้ว รู้สึกประทับใจยิ่งนัก อดที่จะถ่ายภาพเก็บไว้ไม่ได้ และขออนุโมทนาคุณแม่ด้วยนะคะ
 
  ความคิดเห็น 6  
 
suwit02
วันที่ 22 มี.ค. 2552

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็น 7  
 
pornpaon
วันที่ 22 มี.ค. 2552

ครั้งแรกที่เห็นน้องกล้าก้มกราบเท้าท่านอาจารย์สุจินต์ในวันมาฆบูชานั้น

ยังคิดว่า ช่างเป็นเด็กที่รู้ความจัง นึกอนุโมทนาทั้งคุณแม่และน้องกล้า

วันนี้ก็เห็นภาพนั้นอีก... รู้สึกประทับใจ

แต่ยังไม่เคยได้รับฟังเรื่องราวที่อ่านในวันนี้

อ่านแล้วก็ไม่สงสัยว่าทำไมน้องกล้าจึงฟังธรรมด้วยอาการที่ตั้งใจ

ไม่กวนคุณแม่หรือใครๆ เลย น่ารักมากๆ

การสะสมมาดี มากหรือน้อย ของแต่ละบุคคลนั้น

ประมาทด้วยวัยไม่ได้จริงๆ

ขออนุโมทนาในกุศลจิตและปัญญาที่น้องกล้าได้สะสมมาแล้ว

และที่กำลังสะสมต่อไปอีกนะคะ

 ขออนุโมทนาในกุศลจิตและกุศลวิริยะของทุกท่านด้วยค่ะ

 
  ความคิดเห็น 8  
 
JANYAPINPARD
JANYAPINPARD
วันที่ 23 มี.ค. 2552

น่ารักมาก..เป็นตัวของตัวเอง..พึ่งทราบว่าสนใจธรรมะ..มิน่า  เวลาชวนคุยระหว่างฟังธรรมจึงถูกขว้างค้อน....บ่อยๆ ...ขอโทษคะขออนุโมทนาน้องกล้าและคุณแม่..คะ

 
  ความคิดเห็น 9  
 
สุภาพร
วันที่ 23 มี.ค. 2552

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 10  
 
opanayigo
วันที่ 23 มี.ค. 2552

ขออนุญาตแสดงความเห็นส่วนตัวเท่านั้นนะคะ...

ทำให้ระลึกถึงประโยคที่เคยฟังมาว่า " อย่าเชื่อในสิ่งที่ตาเห็น "   

 " สิ่งสำคัญไม่อาจสัมผัสได้ด้วยตา (เนื้อ)"

น้องกล้าสอนให้รู้ว่า  ไม่ควรติดเพียงแค่เปลือกภายนอก

อุปมาเหมือน เรือสุพรรณหงส์ กับ เรือแจว มองภายนอกย่อมแตกต่างอย่างสิ้นเชิง

แต่เมื่อมองในแง่ประโยชน์แล้ว ก็คือ พาหนะอันเป็นประโยชน์ในการใช้ข้ามฝั่ง เสมอกัน

อนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 11  
 
ING
วันที่ 23 มี.ค. 2552
ขออนุโมทนาค่ะ
 
  ความคิดเห็น 13  
 
orawan.c
orawan.c
วันที่ 24 มี.ค. 2552

ตัวอย่างของการสะสมการฟังพระธรรมให้เข้าใจ

ไม่ไร้ค่า ไม่สูญเปล่า ไม่โมฆะ

เพราะย่อมเป็นอุปนิสสยปัจจัยให้ได้ฟังอีก โดยไม่จำกัดวัย

ขออนุโมทนาค่ะ

จึงไม่ควรล่วงขณะที่จะฟังพระธรรมให้เข้าใจบ่อยๆ เนืองๆ จริงๆ

 
  ความคิดเห็น 14  
 
Jans
Jans
วันที่ 24 มี.ค. 2552

   ได้มีโอกาสพูดคุยกับน้องกล้าด้วยเช่นกัน และได้เห็นการสะสมเจริญปัญญาเห็นถึงความเข้าใจในพระธรรม  ซึ่งหาได้ยากจริงๆ สำหรับเด็กในวัยเดียวกัน  มีประโยคที่น้องกล้าพูดถึงเกี่ยวกับครอบครัวว่า "... มีก้อนทุกข์อยู่ 4 ก้อน คือ คุณพ่อและคุณแม่ ก้อนทุกข์ 2 ก้อน   และมีน้องกล้าเป็นอีก 1 ก้อนทุกข์ รวมทั้งคุณยายอีก 1 ก้อนทุกข์  ..."ขออนุโมทนากับน้องกล้าและคุณแม่น้องกล้าด้วยค่ะ

 
  ความคิดเห็น 15  
 
พงศ์ศิริ
วันที่ 25 มี.ค. 2552

สมาชิกเก่าค่ะแต่มีเหตุให้สมัครใหม่ครั้งที่สาม

มีหลานชาย(หลานย่า) ดูแล้วเท่ากับน้องกล้า  แต่วิ่งเล่นทั้งวัน

เคยซื้อ C.D. การ์ตูนเรื่องพระพุทธเจ้าไปให้ดู ยังไม่ดูเลย

น้องกล้าจึงนับเป็นเด็กมหัศจรรย์จริงๆ

สาธุกับน้องกล้าและครอบครัวด้วยค่ะ 

 
  ความคิดเห็น 16  
 
สามารถ
วันที่ 25 มี.ค. 2552
น้องต้นกล้ามีโอกาสดีจังเลยนะครับ ยินดีด้วยครับ
 
  ความคิดเห็น 17  
 
ati
ati
วันที่ 25 มี.ค. 2552

จากความคิดเห็นที่ 5 ขออนุโมทนากับน้องต้นกล้า ที่ได้กลับมาศึกษาพระธรรม สั่งสม

ความเห็นถูกอีกโอกาสหนึ่งนะครับ ขอชื่นชมและยินดีกับหนูมากๆ นะจ๊ะ สาธุ สาธุ สาธุ

 
  ความคิดเห็น 18  
 
hadezz
วันที่ 29 มี.ค. 2552

  ขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็น 19  
 
oom
oom
วันที่ 31 มี.ค. 2552

ขออนุโมทนากับน้องกล้าด้วย ที่สะสมมาดีจึงได้ฟังธรรมตั้งแต่อายุยังน้อย  บุคคลที่

สะสมมาย่อมมีเหตุปัจจัยให้ได้มาพบมาฟังธรรมตามกาล 

เหมือนตอนที่ไปอินเดียได้ฟังพระภิกษุรูปหนึ่งท่านเล่าถึงเหตุใดท่านจึงมาบวช และ

ศึกษาพระธรรม ทั้งๆ ที่ท่านถูกพ่อแม่กีดกัน ขัดขวางมาตั้งแต่เด็กๆ ไม่ยอมให้อ่าน

หนังสือธรรมะ ไม่ยอมให้ไปวัด  แต่ท่านก็พยายามทุกอย่างที่จะได้ทำในสิ่งที่ท่านต้อง

การ จนกระทั่งสมเด็จพระราชินีมีหนังสือแจ้งให้พ่อแม่ทราบว่าให้พาลูกไปบวช ท่านจึง

ได้บวชและคิดว่าจะบวชตลอดชีวิต ฟังท่านเล่าแล้วก็เป็นปิติกับท่านอย่างมากที่ได้

พระสงฆ์ดีๆ ที่จะเป็นเนื้อนาบุญ ช่วยสืบทอดพระพุทธศาสนาต่อไป

 
  ความคิดเห็น 20  
 
คุณ
วันที่ 1 เม.ย. 2552
ขออนุโมทนาค่ะ
 
  ความคิดเห็น 21  
 
จักรกฤษณ์
วันที่ 2 เม.ย. 2552

  ขออนุโมทนาด้วยคนครับ

 
  ความคิดเห็น 22  
 
Komsan
วันที่ 15 เม.ย. 2552

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็น 23  
 
h_peijen
h_peijen
วันที่ 15 เม.ย. 2552

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 24  
 
K
K
วันที่ 16 เม.ย. 2552
ปัญญาเป็นทรัพย์ที่เป็นประโยชน์ในทุกชาติ ขออนุโมทนาน้้องต้นกล้าและทุกท่านครับ
 
  ความคิดเห็น 25  
 
จำแนกไว้ดีจ๊ะ
วันที่ 28 เม.ย. 2552
อนุโมทนาครับ
 
  ความคิดเห็น 26  
 
Nareopak
Nareopak
วันที่ 29 เม.ย. 2552

ดิฉันเดินไปดู CD และ VCD ยังจุดที่วางจำหน่ายด้านหลัง   เวลาประมาณ 12.30 น.เห็นน้องกล้าหยิบก้อนหินก้อนเล็กๆ มาหลายก้อนวางบนโต๊ะและมีเด็กผู้ชายอีกคนยืนอยู่ใกล้ๆ จะขอเล่นก้อนหินนั้นด้วย ดิฉันได้ยินน้องกล้าบอกกับเพื่อนว่า " ฟังซิ..ฟัง" พร้อมกับชี้นิ้วไปที่ลำโพง(ที่กำลังมีเสียงบรรยายจากท่านอาจารย์สุจินต์)  ...สุดยอดอัจฉริยะจริงๆ

 
  ความคิดเห็น 27  
 
สุรศักดิ์
วันที่ 27 ต.ค. 2553
ขออนุโมทนาครับ น้องกล้ากำลังสะสม ลุงก็กำลังสะสม ตามเหตุ ปัจจัย กำลัง
 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ