ตัวตนคืออะไร

 
คุณประมาท
วันที่  21 เม.ย. 2549
หมายเลข  1110
อ่าน  9,912
ได้ยินคำว่า ตัวตน บ่อยๆ ไม่ทราบว่าหมายถึงอะไร

  ความคิดเห็นที่ 1  
 
study
วันที่ 26 เม.ย. 2549

คำว่า ตัวตน เรา เขา หรืออัตตา จริงๆ แล้วไม่มี แต่ด้วยความไม่รู้และความเห็นผิด จึง

ยึดถือในสิ่งที่ปรากฏ คือ รูปธรรมและนามธรรมว่า เป็นเรา เป็นตัวตนของเรา แม้ในการ

เจริญกุศลของปุถุชนทั้งหลาย ก็มีความสำคัญว่าเป็นตัวเราทำ และในขั้นการเจริญ

ภาวนาของผู้ที่ขาดความเข้าใจ ย่อมไปทำด้วยความต้องการ เป็นตัวเราทำด้วยความ

ตั้งใจ ด้วยความเข้าใจผิด

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ