ความเคารพ เป็นสภาพธรรมที่ดีงาม
 
ธรรมทัศนะ
วันที่  28 พ.ย. 2551
หมายเลข  10548
อ่าน  1,364
   ความเคารพ เป็นสภาพธรรมที่ดีงาม    เป็นกุศลธรรมที่ควรอบรมเจริญให้มีขึ้นในชีวิตประจำวัน เพราะขณะที่มีความเคารพนั้น เป็นกุศลจิต เป็นจิตที่อ่อนโยน ไม่แข็งกระด้างบุคคลผู้ควรเคารพ  สูงสุด   คือ   พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงเป็นบุคคลผู้เลิศที่สุด ประเสริฐที่สุด   เจริญที่สุดในโลก      เมื่อพระองค์ทรงตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อเวไนยสัตว์     จึงทรงแสดงพระธรรมโปรดเวไนยสัตว์  เพื่อหลุดพ้นจากกองทุกข์ทั้งปวง, นอกจากนั้นพระปัจเจกพุทธ-ตลอดจนพระอริยบุคคลขั้นต่างๆ      บิดามารดา  ครูอาจารย์    ผู้ประกอบด้วยคุณธรรมแนะนำให้ตั้งอยู่ในคุณงามความดี  เป็นต้น   เป็นบุคคลผู้ควรเคารพ ทั้งนั้น

Tag  กุศลจิต กุศลธรรม ชีวิตประจำวัน ดีงาม ตรัสรู้ ที่สุด บุคคล เคารพ ประเสริญ ผู้เลิศ พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า พระมหากรุณาธิคุณ พระสัมมาสัมพุทธเจ้า สภาพธรรม สูงสุด อบรม อ่อนโยน เคารพ เจริญ เวไนยสัตว์ แข็งกระด้าง
  ความคิดเห็นที่ 1  
 
suwit02
วันที่ 28 พ.ย. 2551

สาธุ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
pornpaon
วันที่ 29 พ.ย. 2551
ขออนุโมทนาค่ะ
 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 29 พ.ย. 2551

การเคารพธรรมเป็นการเคารพที่สูงที่สุด แม้แต่พระพุทธเจ้ายังเคารพธรรมเลย เช่น ตอน

ที่พระมหากัสสปะจะออกบวช พระพุทธเจ้าก็ทรงเสด็จไปต้อนรับ เพราะทรงเคารพธรรมค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
nida
วันที่ 29 พ.ย. 2551

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
Komsan
วันที่ 29 พ.ย. 2551
ขออนุโมทนาครับ
 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
pamali
วันที่ 5 ส.ค. 2553

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
jaturong
วันที่ 7 ธ.ค. 2554

ขอบคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ