สนทนาธรรมกับ อาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ และอาจารย์ มศพ. วันที่ 1-3 เม.ย. 2567

วันที่ 1 เม.ย. 2567

วันที่ 2 เม.ย. 2567 ช่วงเช้า

วันที่ 2 เม.ย. 2567 ช่วงบ่าย

วันที่ 3 เม.ย. 2567

สนทนาธรรมที่โรงแรมริเวอร์ตัน อัมพวา วันที่ 1-3 เม.ย. 2567


หมายเลข  6617
ปรับปรุง  11 เม.ย. 2567