สนทนาธรรมกับคณะอาจารย์ มศพ. 22 พ.ค. 2566 มีเมื่อปรากฏ และ เข้าใจว่าเป็นธรรมะก่อน


หมายเลข  5977
ปรับปรุง  22 พ.ค. 2566