สนทนาธรรมกับคณะอาจารย์ มศพ. 13 มี.ค. 2566 หนทางพ้นทุกข์ (2)หมายเลข  5893
ปรับปรุง  13 มี.ค. 2566