สนทนาธรรมกับคณะอาจารย์ มศพ. 23 ม.ค. 2566 เราละหรือปัญญาละหมายเลข  5837
ปรับปรุง  24 ม.ค. 2566