สนทนาธรรมกับคณะอาจารย์ มศพ. 11 เม.ย. 2565หมายเลข  5340
ปรับปรุง  27 มิ.ย. 2565