สนทนาธรรมออนไลน์ เสาร์ 20 กุมภาพันธ์ 2564
สนทนาพระสูตร ปฐมขตสูตร

 

สนทนาปรมัตถธรรม

 

หมายเลข  4594
ปรับปรุง  22 ก.พ. 2564