ชีวิตสุขและเบาขึ้นเพราะเข้าใจลึกซึ้งว่าไม่ใช่เรา
หมายเลข  4407
ปรับปรุง  17 ส.ค. 2563