จิต เจตสิก รูป นิพพาน
หมายเลข  4274
ปรับปรุง  11 เม.ย. 2563


วีดีโอแนะนำ