ขณะที่พูดรูปเกิดจากจิตหมายเลข  4252
ปรับปรุง  16 มี.ค. 2563


วีดีโอแนะนำ