ไอน์สไตน์ไม่รู้ พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้อย่างไร
วีดีโอหมายเลข  3965
ปรับปรุง  9 ธ.ค. 2562