ภิกษุลามก อุบาสกจัณฑาล บริษัทดื้อด้าน วิกฤตพระพุทธศาสนา
หมายเลข  3949
ปรับปรุง  15 ต.ค. 2562