พระช่วยน้ำท่วม คนเข้าใจผิด บวชทำไม นับถือพุทธทำไม
หมายเลข  3921
ปรับปรุง  20 ก.ย. 2562