มั่นคงในธรรมว่าเป็นธรรม
วีดีโอหมายเลข  3877
ปรับปรุง  17 ส.ค. 2562