เชื่อเจ้าแม่กวนอิม มีคำบอกเล่าและทีวีเป็นที่พึ่ง ไม่มีพระธรรมเป็นที่พึ่ง
วีดีโอหมายเลข  3526
ปรับปรุง  24 มี.ค. 2562