เนกขัมมะ
วีดีโอหมายเลข  3191
ปรับปรุง  15 มี.ค. 2562